Om säkerhetsinnehållet i Texture 5.11.10 för iOS

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Texture 5.11.10 för iOS.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

Texture 5.11.10 för iOS

Släpptes 11 april 2019

Integritet

Tillgängligt för: iOS 9.0 och senare

Effekt: En angripare i privilegierad nätverksposition kan fånga upp analysdata

Beskrivning: Vissa analysdata skickades med HTTP istället för HTTPS. Problemet åtgärdades genom att sluta skicka dessa analysdata.

CVE-2019-8632: David Coomber på Info-Sec.CA

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: