Om säkerhetsinnehållet i iTunes 12.5.2 för Windows

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i iTunes 12.5.2 för Windows.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga buggfixar eller utgåvor är tillgängliga. Senaste uppdateringar visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan Apple Produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Produktsäkerhet.

Apples säkerhetsdokument hänvisar när det är möjligt till sårbarheter med hjälp av CVE-ID.

iTunes 12.5.2 för Windows

Släpptes 27 oktober 2016

WebKit

Tillgänglig för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till att användarinformation avslöjas

Beskrivning: Ett indatavalideringsfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2016-4613: Chris Palmer

WebKit

Tillgänglig för: Windows 7 och senare

Effekt: Att öppna skadligt webbinnehåll kan leda till godtycklig kodkörning

Beskrivning: Flera minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2016-7578: Apple

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: