Om säkerhetsinnehållet i iCloud för Windows 5.2.1

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iCloud för Windows 5.2.1.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

iCloud för Windows 5.2.1

Släpptes 18 juli 2016

libxml2

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Flera sårbarheter i libxml2

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2015-8317: Hanno Boeck

CVE-2016-1836: Wei Lei och Liu Yang på Nanyang Technological University

CVE-2016-4447: Wei Lei och Liu Yang på Nanyang Technological University

CVE-2016-4448: Apple

CVE-2016-4483: Gustavo Grieco

CVE-2016-4614: Nick Wellnhofer

CVE-2016-4615: Nick Wellnhofer

CVE-2016-4616: Michael Paddon

Uppdaterades 4 juni 2017

libxml2

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Tolkning av ett skadligt XML-dokument kan leda till att användarinformation avslöjas

Beskrivning: Ett åtkomstproblem förekom i tolkningen av skadliga XML-filer. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2016-4449: Kostya Serebryany

libxslt

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Flera sårbarheter i libxslt

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2016-1683: Nicolas Grégoire

CVE-2016-1684: Nicolas Grégoire

CVE-2016-4607: Nick Wellnhofer

CVE-2016-4608: Nicolas Grégoire

CVE-2016-4609: Nick Wellnhofer

CVE-2016-4610: Nick Wellnhofer

Uppdaterades 11 april 2017

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: