Om säkerhetsinnehållet i tvOS 15.1

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i tvOS 15.1.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga appkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

tvOS 15.1

Släpptes 25 oktober 2021

Audio

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en app med skadligt innehåll kan höja behörigheter

Beskrivning: Ett problem med heltalsspill åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-30907: Zweig på Kunlun Lab

ColorSync

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett minnesfel förekom i bearbetningen av ICC-profiler. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-30917: Alexandru-Vlad Niculae och Mateusz Jurczyk på Google Project Zero

Continuity Camera

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En lokal angripare kunde orsaka ett oväntat programavslut eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med en okontrollerad formatsträng åtgärdades med förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-30903: Gongyu Ma på Hangzhou Dianzi University

Lades till 25 maj 2022

CoreAudio

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av en fil med skadligt innehåll kan leda till att användarinformation avslöjas

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2021-30905: Mickey Jin (@patch1t) på Trend Micro

CoreGraphics

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av en PDF med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med skrivning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-30919

FileProvider

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en skadlig app kan kringgå integritetsinställningar

Beskrivning: ett tillståndsproblem åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2021-31007: Csaba Fitzl (@theevilbit) på Offensive Security

Lades till 31 mars 2022, uppdaterades 25 maj 2022

FileProvider

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Uppackning av ett arkiv med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett indatavalideringsfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30881: Simon Huang (@HuangShaomang) och pjf på IceSword Lab på Qihoo 360

Game Center

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Ett skadligt program kan få åtkomst till information om en användares kontakter

Beskrivning: ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2021-30895: Denis Tokarev (@illusionofcha0s)

Uppdaterades 25 maj 2022

Game Center

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Ett program med skadligt innehåll kan läsa en användares speldata

Beskrivning: ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2021-30896: Denis Tokarev (@illusionofcha0s)

Uppdaterades 25 maj 2022

iCloud

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en lokal angripare kan höja sin behörighet

Beskrivning: Problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-30906: Cees Elzinga

Image Processing

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-30894: Pan ZhenPeng (@Peterpan0927) på Alibaba Security Pandora Lab

IOMobileFrameBuffer

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet. Apple känner till en rapport om att det här problemet kan ha utnyttjats aktivt.

Beskrivning: ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30883: en anonym forskare

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En fjärrangripare kan orsaka oväntad omstart av en enhet

Beskrivning: Ett problem med tjänster som nekades åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30924: Elaman Iskakov (@darling_x0r) på Effective och Alexey Katkov (@watman27)

Lades till 19 januari 2022

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30886: @0xalsr

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30909: Zweig på Kunlun Lab

Model I/O

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av en fil med skadligt innehåll kan leda till att användarinformation avslöjas

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2021-30910: Mickey Jin (@patch1t) på Trend Micro

UIKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: en person med fysisk åtkomst till en enhet kan identifiera egenskaper hos en användares lösenord i ett säkert textinmatningsfält

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30915: Kostas Angelopoulos

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av kod

Beskrivning: Ett problem med sammanblandning av typer åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-31008

Lades till 31 mars 2022

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till att Content Security Policy inte tillämpas

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2021-30887: Narendra Bhati (@imnarendrabhati) på Suma Soft Pvt. Ltd.

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: En webbplats med skadligt innehåll som använder rapporter från Content Security Policy kan läcka information i samband med omdirigering

Beskrivning: Ett problem med informationsläckage åtgärdades.

CVE-2021-30888: Prakash (@1lastBr3ath)

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett problem med buffertspill åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30889: Chijin Zhou på ShuiMuYuLin Ltd och Tsinghua wingtecher lab

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV HD

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30890: En anonym forskare

Ytterligare tack

iCloud

Vi vill tacka Ryan Pickren (ryanpickren.com) för hjälpen.

Mail

Vi vill tacka Fabian Ising och Damian Poddebniak på Münster University of Applied Sciences för hjälpen.

WebKit

Vi vill tacka Ivan Fratric på Google Project Zero, Pavel Gromadchuk och en anonym forskare för hjälpen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: