Om säkerhetsinnehållet i watchOS 8

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i watchOS 8.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga appkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

watchOS 8

Släpptes 20 september 2021

Accessory Manager

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: en app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett problem med minnesförbrukningen åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30837: Siddharth Aeri (@b1n4r1b01)

Uppdaterades 19 januari 2022

AppleMobileFileIntegrity

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: en lokal angripare kan läsa känslig information

Beskrivning: problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-30811: en anonym forskare i samarbete med Compartir

bootp

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: En enhet kan passivt spåras med hjälp av dess wifi-MAC-adress

Beskrivning: Ett problem med användarintegritet åtgärdades genom att ta bort MAC-adressen som sändes.

CVE-2021-30866: Fabien Duchêne på UCLouvain (Belgien)

Lades till 25 oktober 2021

CoreAudio

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: bearbetning av skadlig ljudfil kan leda till oväntad programavslut eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30834: JunDong Xie på Ant Security Light-Year Lab

Lades till 25 oktober 2021

CoreGraphics

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-30928: Mickey Jin (@patch1t) på Trend Micro

Lades till 19 januari 2022

FaceTime

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: ett program utan mikrofonbehörighet kan oväntat få tillgång till mikrofonljud under ett FaceTime-samtal

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2021-30882: Adam Bellard och Spencer Reitman på Airtime

Lades till 25 oktober 2021

FontParser

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: Bearbetning av ett typsnitt med skadligt innehåll kan leda till att processminnet avslöjas

Beskrivning: ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-30831: Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab

Lades till 25 oktober 2021

FontParser

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: bearbetning av en skadlig dfont-fil kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-30840: Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab

Lades till 25 oktober 2021

FontParser

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: bearbetning av en skadlig dfont-fil kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-30841: Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab

CVE-2021-30842: Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab

CVE-2021-30843: Xingwei Lin på Ant Security Light-Year Lab

Foundation

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med sammanblandning av typer åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30852: Yinyi Wu (@3ndy1) på Ant Security Light-Year Lab

Lades till 25 oktober 2021

ImageIO

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-30814: hjy79425575

Lades till 25 oktober 2021

ImageIO

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-30835: Ye Zhang på Baidu Security

CVE-2021-30847: Mike Zhang på Pangu Lab

Kernel

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: en skadlig app kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett konkurrenstillstånd åtgärdades genom förbättrad låsning.

CVE-2021-30857: Manish Bhatt på Red Team X @Meta, Zweig på Kunlun Lab

Uppdaterades 25 maj 2022

libexpat

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: En fjärrangripare kan orsaka att åtkomsten till tjänsten nekas

Beskrivning: problemet åtgärdades med hjälp av en uppdatering av expat till version 2.4.1.

CVE-2013-0340: en anonym forskare

Preferences

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: Ett program kan få tillgång till begränsade filer

Beskrivning: Ett valideringsproblem förekom i hanteringen av symlänkar. Problemet åtgärdades genom förbättrad validering av symlänkar.

CVE-2021-30855: Zhipeng Huo (@R3dF09) och Yuebin Sun (@yuebinsun2020) på Tencent Security Xuanwu Lab (xlab.tencent.com)

Preferences

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: En process i sandlådeläge kan kringgå sandlådebegränsningarna

Beskrivning: ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30854: Zhipeng Huo (@R3dF09) och Yuebin Sun (@yuebinsun2020) på Tencent Security Xuanwu Lab (xlab.tencent.com)

Sandbox

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: en skadlig app kan kringgå integritetsinställningar

Beskrivning: problemet har åtgärdats genom förbättrad behörighetslogik.

CVE-2021-30925: Csaba Fitzl (@theevilbit) på Offensive Security

Lades till 19 januari 2022

Sandbox

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: En skadlig app kan ändra skyddade delar av filsystemet

Beskrivning: problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2021-30808: Csaba Fitzl (@theevilbit) på Offensive Security

Lades till 25 oktober 2021

WebKit

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: besök på en webbplats med skadligt innehåll kan avslöja användarens surfhistorik

Beskrivning: problemet löstes med ytterligare restriktioner för CSS-kompositioner.

CVE-2021-30884: en anonym forskare

Lades till 25 oktober 2021

WebKit

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med sammanblandning av typer åtgärdades genom förbättrad lägeshantering.

CVE-2021-30818: Amar Menezes (@amarekano) på Zon8Research

Lades till 25 oktober 2021

WebKit

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: en angripare med privilegierad nätverksposition kan kringgå HSTS

Beskrivning: ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2021-30823: David Gullasch på Recurity Labs

Lades till 25 oktober 2021

WebKit

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: Bearbetning av en ljudfil med skadligt innehåll kan leda till att begränsat minne avslöjas

Beskrivning: ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2021-30836: Peter Nguyen Vu Hoang på STAR Labs

Lades till 25 oktober 2021

WebKit

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30809: en anonym forskare

Lades till 25 oktober 2021

WebKit

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30846: Sergei Glazunov på Google Project Zero

WebKit

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2021-30849: Sergei Glazunov på Google Project Zero

WebKit

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av kod

Beskrivning: En sårbarhet för minnesfel åtgärdades med förbättrad låsning.

CVE-2021-30851: Samuel Groß på Google Project Zero

Wi-Fi

Tillgängligt för: Apple Watch Series 3 och senare

Effekt: en angripare som befinner sig fysiskt i närheten kan tvinga in en användare på ett skadligt wifi-nätverk under enhetsinställning

Beskrivning: Ett problem med auktorisation åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2021-30810: Peter Scott

Uppdaterades 19 januari 2022

Ytterligare tack

bootp

Vi vill tacka Alexander Burke på alexburke.ca för hjälpen.

Lades till 25 maj 2022

FaceTime

Vi vill tacka Mohammed Waqqas Kakangarai för hjälpen.

Lades till 25 maj 2022

Kernel

Vi vill tacka Joshua Baums på Informatik Baums för hjälpen.

Lades till 19 januari 2022

Sandbox

Vi vill tacka Csaba Fitzl (@theevilbit) på Offensive Security för hjälpen.

UIKit

Vi vill tacka Jason Rendel på Diligent för hjälpen.

Lades till 19 januari 2022

UIKit

Vi vill tacka Jason Rendel på Diligent för hjälpen.

Uppdaterades 25 maj 2022

WebKit

Vi vill tacka Nikhil Mittal (@c0d3G33k) för hjälpen.

Lades till 19 januari 2022

Wi-Fi

Vi vill tacka Peter Scott för hjälpen.

Lades till 25 maj 2022

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: