Om säkerhetsinnehållet i iTunes 12.10.8 för Windows

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iTunes 12.10.8 för Windows.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

iTunes 12.10.8 för Windows

Släpptes 30 juli 2020

CoreGraphics

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med buffertspill åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-9883: en anonym forskare, Mickey Jin på Trend Micro

Lades till 21 september 2020 och uppdaterades 15 december 2020

ImageIO

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-27933: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

Lades till 16 mars 2021

ImageIO

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Flera problem med buffertspill förekom i openEXR

Beskrivning: Flera problem i openEXR åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2020-11758: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11759: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11760: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11761: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11762: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11763: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11764: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11765: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

Lades till 8 september 2020

ImageIO

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med dataskrivning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-9871: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9872: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9874: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9879: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9936: Mickey Jin på Trend Micro

CVE-2020-9937: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

ImageIO

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-9873: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9938: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9984: en anonym forskare

Uppdaterades 21 september 2020

ImageIO

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med buffertspill åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-9919: Mickey Jin på Trend Micro

ImageIO

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Öppnande av en PDF-fil med skadligt innehåll kan leda till att appen oväntat avslutas eller att opålitlig kod körs

Beskrivning: Ett problem med dataskrivning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-9876: Mickey Jin på Trend Micro

ImageIO

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2020-9877: Xingwei Lin på Ant-Financial Light-Year Security Lab

ImageIO

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med heltalsspill åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-9875: Mickey Jin på Trend Micro

libxml2

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av uppsåtligt skapad XML kan leda till en oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-9926: hittad av OSS-Fuzz

Lades till 16 mars 2021

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: En fjärrangripare kunde orsaka ett oväntat programavslut eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2020-9894: 0011 i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan förhindra att policyn för innehållssäkerhet tillämpas

Beskrivning: Det förekom ett åtkomstproblem i Content Security Policy. Problemet åtgärdades genom förbättrad åtkomstbegränsning.

CVE-2020-9915: Ayoub AIT ELMOKHTAR på Noon

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-9925: en anonym forskare

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: En fjärrangripare kunde orsaka ett oväntat programavslut eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2020-9893: 0011 i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2020-9895: Wen Xu på SSLab vid Georgia Tech

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: En angripare med godtycklig läs- och skrivkapacitet kan kringgå pekarautentisering

Beskrivning: Flera problem åtgärdades med förbättrad logik.

CVE-2020-9910: Samuel Groß på Google Project Zero

WebKits laddning av sidor

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: En angripare kan kanske dölja destinationen för en webbadress

Beskrivning: Ett URL Unicode-kodningsfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2020-9916: Rakesh Mane (@RakeshMane10)

WebKit Web Inspector

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Kopiering av en webbadress från Web Inspector kan leda till kommandoinmatning

Beskrivning: Ett problem med kommandoinmatning förekom i Web Inspector. Problemet åtgärdades genom förbättrade undantagstecken.

CVE-2020-9862: Ophir Lojkine (@lovasoa)

Ytterligare tack

ImageIO

Vi vill tacka Xingwei Lin of Ant-Financial Light-Year Security Lab för hjälpen.

Lades till 21 september 2020

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: