Bygga om Spotlight-indexet på din Mac-dator

Om du får oväntade resultat när du söker på din Mac kan det hjälpa att bygga om Spotlight-indexet.

Innan du bygger om Spotlight-indexet

Bygga om Spotlight-indexet

Följ lämpliga steg beroende på vilken version av macOS du använder.

macOS Ventura eller senare

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar.

 2. Klicka på Siri och Spotlight i sidofältet och rulla sedan nedåt och klicka på Spotlight-integritet till höger.

 3. Dra den skiva eller mapp som du vill indexera på nytt till listan med platser som Spotlight förhindras från att söka i. Du kan också klicka på knappen Lägg till (+) och välja skivan eller mappen.*

  Folder named Documents dragged into the Spotlight Privacy window
 4. Från samma platslista väljer du den skiva eller mapp som du just lade till. Klicka på knappen Ta bort (–) om du vill ta bort den från listan.

 5. Klicka på Klar och stäng sedan Systeminställningar. Innehållet i skivan eller mappen omindexeras med Spotlight. Detta kan dröja, beroende på mängden information som indexeras.

Tidigare versioner av macOS

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Spotlight.

 2. Klicka på fliken Integritet.

 3. Mapp med namnet Dokument dras till fliken Spotlight-integritet

  Folder named Documents dragged into the Spotlight Privacy tab
 4. Från samma platslista väljer du den skiva eller mapp som du just lade till. Klicka på knappen Ta bort (–) om du vill ta bort den från listan.

 5. Avsluta Systeminställningar. Innehållet i skivan eller mappen omindexeras med Spotlight. Detta kan dröja, beroende på mängden information som indexeras.

* Du kan bara lägga till ett objekt om du har ägarbehörighet till det objektet. Vill du lära dig mer om behörigheter väljer du Hjälp från menyfältet i Finder och söker efter behörigheter.

Publiceringsdatum: