Om AppleCare-servicecertifieringar

Läs om AppleCare-servicecertifieringar för tekniker.

AppleCare Hardware Certification-programmet är ett omfattande program för hårdvarucertifiering för tekniker som vill bli skickliga på att reparera Apple-hårdvara.

Certifieringsprogrammet validerar en teknikers färdigheter och kunskaper för att serva enheter på produktbasis.

Översikt över supportinnehåll

Om du går till kurserna via ett GSX-konto (Global Service Exchange) hittar du fullständig information om programmen för AppleCare-servicecertifiering för auktoriserade servicepartner om du loggar in på GSX och söker efter ”About Apple Service Certifications”.

Läs följande artiklar för mer information om ATLAS och serviceprov:

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: