Ställa in och använda din högtalare Beats Pill+

Läs om hur du laddar, parkopplar, använder och laddar din Beats Pill+.

Beats Pill+-högtalare

Ladda Beats Pill+

Beats Pill+ kan användas i upp till 12 timmar med en 3-timmars laddning. När du slår på och av Beats Pill+ blinkar lampan på batterimätaren och visar hur mycket ström som är kvar i batteriet.

 • När Beats Pill+ är påslagen kan du kontrollera batterinivån genom att trycka på strömknappenIngen alternativ text angiven för bilden.

 • När batteriet i Beats Pill+ har mindre än 10 % kvar blinkar batterilampan rött.

Anslut Beats Pill+ till en strömkälla med Lightning-till-USB-kabeln.

 • Lampan på batterimätaren blinkar medan Beats Pill+ laddas.

 • När batteriet är färdigladdat lyser alla fem lampor i 30 sekunder och släcks sedan.

Du kan också använda Urladdningsfunktionen på din Beats Pill+ för att ladda din telefon eller din musikspelare.

Parkoppla Beats Pill+

Parkoppla Beats Pill+ med en iPhone, iPad, iPod Touch eller Apple Watch:

 1. Kontrollera att högtalaren Beats Pill+ är laddad och påslagen.

 2. Knappen bIngen alternativ text angiven för bilden pulserar och visar att Beats Pill+ är i identifieringsläge och kan parkopplas. Om knappen inte pulserar håller du ned knappen b Ingen alternativ text angiven för bilden i 3 sekunder så att du kommer in i identifieringsläget.

 3. Gå till Inställningar > Bluetooth på din iPhone, iPad, iPod touch eller Apple Watch. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat.

 4. Välj högtalaren Beats Pill+ i listan över Bluetooth-enheter. Om du har ändrat namn på högtalaren med Beats Updater eller appen Beats Pill+ visas namnet i listan.

Parkoppla Beats Pill+ med en Android-enhet:

 1. Kontrollera att högtalaren Beats Pill+ är laddad och påslagen.

 2. Knappen bIngen alternativ text angiven för bilden pulserar och visar att Beats Pill+ är i identifieringsläge och kan parkopplas. Om knappen inte pulserar håller du ned knappen b Ingen alternativ text angiven för bilden i 3 sekunder så att du kommer in i identifieringsläget.

 3. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i Bluetooth-inställningarna på Android-enheten.

 4. Välj högtalaren Beats Pill+ i listan över Bluetooth-enheter. Om du har ändrat namn på högtalaren med Beats Updater eller appen Beats Pill+ visas namnet i listan.

Använda Beats Pill+

Koppla ihop din högtalare Beats Pill+ med din telefon för att besvara telefonsamtal med din Beats Pill+.

 • För att besvara inkommande samtal trycker du på knappen bIngen alternativ text angiven för bilden en gång.

 • Tryck på knappen bIngen alternativ text angiven för bilden igen för att lägga på.

 • Om du vill överföra ljudet i ett telefonsamtal på telefonen till högtalaren Beats Pill+ trycker du två gånger på knappen bIngen alternativ text angiven för bilden.

 • Om du vill besvara ett andra samtal och parkera det första trycker du en gång på knappen bIngen alternativ text angiven för bilden. Tryck igen om du växla mellan samtalen.

 • Avvisa ett inkommande samtal genom att hålla ned knappen bIngen alternativ text angiven för bilden.

Läs mer

Läs om hur du använder din Beats Pill+ i Förstärkningsläget eller Stereoläget.

Publiceringsdatum: