Ställa in och använda dina Powerbeats3 Wireless-öronsnäckor

Här är allt du behöver veta för att få ut mesta möjliga av dina Powerbeats3 Wireless-öronsnäckor.

Powerbeats3 Wireless-öronsnäckor

Slå på och ladda dina öronsnäckor

Håll ned strömknappen i en sekund när du vill slå på eller stänga av dina öronsnäckor.

Powerbeats3-strömknapp

Anslut öronsnäckorna till en strömkälla med den medföljande micro-USB-kabel för att ladda dem. Öronsnäckorna ger upp till tolv timmars uppspelning med full laddning, och upp till en timmes uppspelning från fem minuters laddning.

När öronsnäckorna är på och inställda visar LED-indikatorlampan på den vänstra öronsnäckan hur mycket lyssningstid som återstår:

 • Vitt: Upp till tolv timmar kvar

 • Rött: Mindre än en timme kvar

 • Blinkande rött: Behöver laddas

Parkoppla dina öronsnäckor

Läs om hur du parkopplar dina Powerbeats3-öronsnäckor med din enhet.

Om indikatorlampan på öronsnäckorna slås på men inte blinkar, har de redan ställts in med en enhet. I så fall följer du stegen för att ansluta dem till en annan enhet.

Parkoppla med en iPhone som använder iOS 10 eller senare

Har du en iPhone med iOS 10 eller senare följer du dessa steg.

 1. Håll öronsnäckorna bredvid din upplåsta iPhone.

 2. Tryck på strömknappen på öronsnäckorna i en sekund.

 3. Efter några sekunder frågar iPhone-enheten om att ansluta. Om den inte gör det håller du ned strömknappen på öronsnäckorna i fem sekunder.

 4. Följ anvisningarna på iPhone-enheten.

När du ställer in öronsnäckorna med den här metoden kommer de att kopplas automatiskt till dina andra enheter som är inloggade på iCloud och som använder iOS 10 eller senare, macOS Sierra eller senare, eller watchOS 3 eller senare.

Parkoppla med en Mac eller en annan enhet som använder Bluetooth

Om du har en annan Bluetooth-enhet parkopplar du öronsnäckorna med den enheten genom att följa dessa steg:

 1. Tryck ned strömknappen i fem sekunder. När indikatorlampan blinkar är dina öronsnäckor upptäckbara.

 2. Gå till Bluetooth-inställningar på enheten.

 3. Välj öronsnäckorna i listan över upptäckta Bluetooth-enheter.

Parkoppla med en Android-enhet

Följ dessa steg om du har en Android-enhet:

 1. Hämta Beats-appen för Android.

 2. Tryck ned strömknappen i fem sekunder. När indikatorlampan blinkar är dina öronsnäckor upptäckbara.

 3. Välj Anslut på din Android-enhet.

Använda dina öronsnäckor

Läs hur du spelar musik, ändrar volymen och svarar på samtal.

Knappar på Powerbeats3
No alt supplied for Image

Spela musik

Styr ljuduppspelningen med mittknappen på RemoteTalk-kabeln:

 • Tryck en gång för att starta eller pausa.

 • Gå till nästa låt genom att trycka två gånger. Tryck tre gånger för att gå till föregående låt.

 • Snabbspola framåt i den nuvarande låten genom att trycka två gånger och hålla ned den andra gången. Snabbspola bakåt i den nuvarande låten genom att trycka tre gånger och hålla ned den tredje gången.

Ändra volymen

Styr uppspelningsvolymen med volymknapparna på RemoteTalk-kabeln. Styr samtalsvolymen med volymkontrollerna på telefonen.

 • Tryck in och släpp volymhöjningsknappen, eller håll in den om du vill höja volymen kontinuerligt.

 • Tryck in och släpp volymsänkningsknappen, eller håll in den om du vill sänka volymen kontinuerligt.

No alt supplied for Image

Svara på samtal

Svara på telefonsamtal med mittknappen på RemoteTalk-kabeln:

 • Tryck en gång för att svara på eller avsluta ett samtal.

 • Tryck en gång för att svara på ett andra inkommande samtal och parkera det första. Om du har två pågående samtal kan du växla mellan dem på det här sättet.

 • Avvisa ett inkommande samtal genom att hålla ned knappen i en sekund.

 • Sluta lyssna via öronsnäckorna och skicka samtalet till telefonen genom att trycka två gånger.

No alt supplied for Image

Handsfree-kontroller

Aktivera Siri på din iOS-enhet eller röststyrningsfunktionen på en annan enhet genom att hålla ned mittknappen på RemoteTalk-kabeln tills du hör en ton. Säg sedan kommandot.

Nollställa öronsnäckorna

 1. Håll ned dessa två knappar i tio sekunder:

  • Strömknappen

  • Volymsänkningsknapp

 2. Släpp knapparna när LED-indikatorlampan blinkar. Öronsnäckorna är nu nollställda och kan ställas in med dina enheter igen.

Läs mer

Använd Beats-appen för Android.

Publiceringsdatum: