Nollställa Beats-högtalaren

Om du har problem med ljud, Bluetooth eller laddning för din högtalare kan du behöva nollställa den.

Pill+

Pill

Pill 2.0

Pill XL

Nollställa Beats Pill+

Tryck ned strömknappen i åtta sekunder, släpp den och tryck sedan på strömknappen en gång.

Nollställa och behålla inställningar

  1. Håll strömknappen intryckt i åtta sekunder och släpp sedan.

  2. Tryck en gång på strömknappen. Lampan på batterimätaren blinkar vitt till rött tre gånger. Enheten är nu återställd.

Nollställa och ta bort inställningar

Om du vill ta bort alla parkopplade enheter, ta bort det anpassade namnet och nollställa Beats Pill+ till fabriksinställningarna, följer du anvisningarna nedan.

  1. Anslut Beats Pill+ till en strömkälla med Lightning-till-USB-kabeln.

  2. Sätt på högtalaren.

  3. Håll ned både ”b”-knappenInget alternativ medföljer bilden och strömknappen i sex sekunder. Lampan på batterimätaren blinkar rött sex gånger. Beats Pill+

Nollställa Beats Pill

När Pill är påslagen trycker du på och håller ner Beats- och strömknapparna i tio sekunder.
  1. Starta din Pill.

  2. Tryck och håll ned ”b”-knappenInget alternativ medföljer bilden och strömknappen i tio sekunder. LED-lampan vid strömknappen blinkar rött och grönt tre gånger.

Nollställa Beats Pill 2.0

När Pill är påslagen trycker du på och håller ner Beats- och strömknapparna i tio sekunder.
  1. Starta din Pill 2.0.

  2. Tryck och håll ned ”b”-knappenInget alternativ medföljer bilden och strömknappen i tio sekunder.

  3. LED-lamporna blinkar rött och grönt tre gånger.

Annat som du kan prova

Har du fortfarande problem med högtalaren? Prova med detta först:

Publiceringsdatum: