Om iTunes för Windows-bakgrundsprocesser

iTunes för Windows installerar vissa processer som körs i bakgrunden när mjukvaran är aktiverad. Läs mer om vad varje process innebär.

Process

Vad gör den?

AppleMobileBackup.exe

Säkerhetskopierar data på din iPhone eller iPod touch

AppleMobileDeviceHelper.exe

Lyssnar efter kommandon som hjälper iTunes att kommunicera med andra enheter

AppleMobileDeviceService.exe eller AppleMobileDeviceProcess.exe

Gör att iTunes känner igen iPhone eller iPod touch

AppleMobileSync.exe

Synkroniserar data från iPhone eller iPod touch med datorn

distnoted.exe

Gör att iTunes kan synkronisera med iPhone eller iPod touch

iPodService.exe

Gör att iTunes kan få tillgång till enheter

iTunesHelper.exe

Lyssnar efter kommandon som hjälper iTunes att kommunicera med andra enheter (som iPod)

MDCrashReportTool.exe

Tar ut loggrapporter från enheten och skickar dem till Apple (om valt)

mDNSResponder.exe

Gör att iTunes kan upptäcka tjänster på det lokala nätverket (musikdelning, Apple TV, AirTunes). Det kallas även för Bonjour för Windows.

SyncServer.exe

Koordinerar synkroniseringsprocesser

Process som är beroende av konfigurationen av synkronisering

Vad gör den?

com.apple.IE.client.exe

Synkroniserar enheten med Internet Explorer

com.apple.Outlook.client.exe

Synkroniserar enheten med Outlook

com.apple.Safari.client.exe

Synkroniserar enheten med Safari

com.apple.WindowsContacts.client.exe

Synkroniserar enheten med Windows Adressbok/Windows Kontakter

com.apple.WindowsMail.client.exe

Synkroniserar med Windows Mail

Beroende på din konfiguration kanske vissa av dessa bakgrundsprocesser inte förekommer. iTunes kan starta andra bakgrundsprocesser för att utföra olika uppgifter som synkronisering och felsökning. Nya funktioner kan läggas till i dessa bakgrundsprocesser framöver. Du ska inte inaktivera de här processerna ens när iTunes inte öppnas på datorn.

Läs mer

För att se till att din Windows-dator har tillgång till Apple-tjänster läser du mer om hur du använder Apple-produkter i företagsnätverk och om TCP- och UDP-portar som används av Apples mjukvaruprodukter.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: