Använda Radeon Pro W5700X MPX-modulen med din Mac Pro (2019)

Läs om vilka bildskärmskonfigurationer du kan använda med en MPX-modul på en Mac Pro (2019).

Radeon Pro W5700X MPX-modulen innehåller en AMD Radeon Pro W5700X-grafikprocessor (GPU) med 16 GB GDDR6-minne, fyra Thunderbolt 3-portar och en HDMI 2.0-port. Du kan ansluta bildskärmar och externa enheter till din Mac Pro med Thunderbolt 3-portarna. När du använder Radeon Pro W5700X MPX-modulen med din Mac Pro kan du även ansluta ytterligare bildskärmar med Thunderbolt 3-portarna som finns på ovansidan* och baksidan av din Mac Pro.

Om du använder Boot Camp och redan har konfigurerat Windows ska du installera AMD-drivrutiner innan du installerar Radeon Pro W5700X MPX-modulen.

Om portar och bussar

No alt supplied for Image

MPX-modulen har två bussar för sina Thunderbolt 3-portar. Anslut en bildskärm per buss om du ansluter två 5K- eller 6K-bildskärmar till Thunderbolt 3-portarna på din MPX-modul.

Om du ansluter en bildskärm till HDMI-porten på din MPX-modul klarar Thunderbolt 3-portarna på buss 0 en ytterligare bildskärm med 4K eller lägre upplösning. Om du behöver en ljudutgång till en bildskärm som är ansluten till HDMI-porten och har andra bildskärmar anslutna med Thunderbolt 3 ska du inte ansluta en bildskärm till Thunderbolt 3-porten bredvid HDMI-porten.

Ansluta bildskärmar till en Radeon Pro W5700X MPX-modul

Du kan ansluta upp till sex bildskärmar om du installerar en Radeon Pro W5700X MPX-modul och använder Thunderbolt 3 i följande konfigurationer:

 • Tre Apple Pro Display XDR-skärmar med upplösning på 6 016 × 3 384 vid 60 Hz som är anslutna till någon av följande tre platser: buss 0, buss 1 och Thunderbolt 3-portarna på ovansidan* eller baksidan av din Mac Pro. Anslut en bildskärm för varje plats.

 • Tre 5K-bildskärmar med upplösningar på 5 120 × 2 880 vid 60 Hz anslutna till buss 0, buss 1 och Thunderbolt 3-portarna på ovansidan* eller baksidan av din Mac Pro.

 • Sex 4K-bildskärmar med upplösningar på 3 840 × 2 160 vid 60 Hz anslutna till buss 0, buss 1 och Thunderbolt 3-portarna på ovansidan* eller baksidan av din Mac Pro.

Ansluta bildskärmar till två Radeon Pro W5700X MPX-moduler

Du kan ansluta upp till tolv bildskärmar om du installerar två Radeon Pro W5700X MPX-moduler och använder Thunderbolt 3 i följande konfigurationer:

 • Sex Apple Pro Display XDR-skärmar med upplösning 6 016 ×, 3 384 vid 60 Hz. Anslut dina bildskärmar till varje buss och Thunderbolt 3-portarna på ovansidan* och baksidan av din Mac Pro.

 • Sex 5K-bildskärmar med upplösningar på upp till 5 120 x 2 880 vid 60 Hz. Anslut dina bildskärmar till varje buss och Thunderbolt 3-portarna på ovansidan* och baksidan av din Mac Pro.

 • Tolv 4K-bildskärmar med upplösningar på 3 840 × 2 160 vid 60 Hz anslutna till Thunderbolt 3-portarna på din Mac Pro och varje kort.

Använda Radeon Pro W5700X MPX-modulen med Microsoft Windows

Om du använder Boot Camp och det redan är konfigurerat på din Mac installerar du AMD-drivrutiner innan du installerar Radeon Pro W5700X MPX-modulen:

 1. Starta Mac-datorn i Windows.

 2. Gå till AMD-webbplatsen och klicka på Drivers & Support.

 3. Välj din produkt från listan, inte från menyn. Välj först Graphics och välj Mac Graphics i nästa kolumn och sedan Apple Boot Camp i nästa kolumn.

 4. Klicka på Submit för att visa listan över tillgängliga drivrutiner.

 5. Hitta drivrutinsversionen som stöder din Mac-modell och klicka sedan på Download.

 6. Extrahera den hämtade ZIP-filen och kör sedan installationsprogrammet i den uppackade mappen för att installera drivrutinerna.

 7. Stäng ner din Mac och installera sedan Radeon Pro W5700X MPX-modulen.

Om du inte har installerat AMD-drivrutinerna och din bildskärm visar en svart skärm ansluter du bildskärmen via HDMI och följer sedan stegen ovan. När du har installerat AMD-drivrutinerna kan du ansluta din bildskärm via Thunderbolt 3.

Läs mer

* På rackmonterade modeller är de här portarna på framsidan istället för ovansidan.
Publiceringsdatum: