Ställa in och använda dina Powerbeats

Här är allt du behöver veta för att få ut mesta möjliga av dina Powerbeats.

Powerbeats-öronsnäckor

Slå på och ladda dina öronsnäckor

Håll ned strömknappen på din vänstra hörsnäcka i en sekund när du vill slå på eller av dina öronsnäckor.

Powerbeats-strömbrytare

Första gången du startar dina Powerbeats är de klara att parkopplas med din enhet. Indikatorlampan kommer att blinka för att visa att dina Powerbeats är i parkopplingsläge.

Ladda dina Powerbeats

Anslut öronsnäckorna till en strömkälla med den medföljande Lightning-kabeln. Öronsnäckorna ger upp till 15 timmars uppspelning med full laddning, och upp till en timmes uppspelning med fem minuters laddning.

När öronsnäckorna är på och inställda visar LED-indikatorlampan på den vänstra öronsnäckan hur mycket lyssningstid som återstår:

 • Vitt: Upp till 15 timmar kvar

 • Rött: Mindre än en timme kvar

 • Blinkande rött: Behöver laddas

Parkoppla dina Powerbeats

Läs om hur du parkopplar dina Powerbeats-öronsnäckor med din enhet.

Parkoppla med en iPhone

Följ anvisningarna nedan för att parkoppla dina öronsnäckor med din iPhone:

 1. Se till att din iPhone är upplåst och att Bluetooth är på.

 2. Håll dina Powerbeats i närheten av din iPhone.

 3. Följ anvisningarna på skärmen.

Parkoppla med din Mac eller en annan enhet som använder Bluetooth

Följ anvisningarna nedan för att parkoppla dina Powerbeats med din Mac, iPad eller annan enhet:

 1. Håll ned knappen på din vänstra hörsnäcka tills indikatorlampan börjar blinka. Nu är dina Powerbeats i parkopplingsläge.

 2. Gå till Bluetooth-menyn på din enhet.

 3. Välj öronsnäckorna i listan över upptäckta Bluetooth-enheter.

Parkoppla med en Android-enhet

Följ anvisningarna nedan för Android-enheter:

 1. Hämta Beats-appen för Android.

 2. Öppna Beats-appen.

 3. Håll dina Powerbeats i närheten av din enhet.

 4. Följ anvisningarna på skärmen.

Använda dina Powerbeats

Läs hur du spelar musik, ändrar volymen och svarar på samtal.

Powerbeats-volymknapp och b-knapp
Ingen bildtext för denna bild

Spela upp musik

Du kan styra musiken med b-knappenIngen bildtext för denna bild på den högra hörsnäckan. Här är några saker du kan pröva:

 • Pausa eller spela upp ljud genom att trycka en gång på b-knappen.

 • Du kan gå vidare till nästa låt genom att trycka på b-knappen två gånger.

 • Lyssna på föregående låt genom att trycka tre gånger på b-knappen.

Ändra volymen

Kontrollera volymen med volymknapparna på din högra hörsnäcka.

 • Tryck in och släpp volymhöjningsknappen, eller håll in den om du vill höja volymen kontinuerligt.

 • Tryck in och släpp volymsänkningsknappen, eller håll in den om du vill sänka volymen kontinuerligt.

Ingen bildtext för denna bild

Svara på samtal

Styr telefonsamtal med b-knappenIngen bildtext för denna bild på den högra hörsnäckan:

 • Tryck en gång för att svara på eller avsluta samtal.

 • Tryck en gång för att svara på ett andra inkommande samtal och parkera det första. Om du har två pågående samtal kan du växla mellan dem på det här sättet.

 • Avvisa ett inkommande samtal genom att hålla ned knappen i en sekund.

 • Sluta lyssna via öronsnäckorna och skicka samtalet till telefonen genom att trycka två gånger.

Ingen bildtext för denna bild

Handsfree-kontroller

Du kan aktivera Siri genom att säga ”Hej Siri”. Du kan också trycka och hålla ned b-knappenIngen bildtext för denna bild på den högra hörsnäckan tills du hör en signal. Säg sedan vad du vill ha hjälp med. Läs om vad du kan göra om Siri inte fungerar.

Funktionerna i Siri kan variera beroende på land och region.

Aktivera röstassistentfunktionen för andra enheter genom att trycka och hålla ned b-knappenIngen bildtext för denna bild.

Läs mer

Publiceringsdatum: