Brisanje neželenih koledarjev in dogodkov v telefonu iPhone

Če prejemaš neželena povabila koledarja ali obvestila o dogodkih, si se morda nenamerno naročil na neželeni koledar. Če želiš odstraniti dogodke, izbriši naročnino na koledar.

Odstranjevanje neželenega koledarja v telefonu iPhone

  1. Odpri aplikacijo Calendar (Koledar).
  2. Pri dnu zaslona tapni »Calendars« (Koledarji).
  3. Poišči koledar, ki ga ne prepoznaš. Tapni gumb »More Info« (Več informacij) ob tem koledarju, pomakni se navzdol in tapni »Delete Calendar« (Izbriši koledar).

Če težave s tem ne odpraviš, izbriši naročnino na koledar v aplikaciji Settings (Nastavitve):

  1. Zaženi aplikacijo Settings (Nastavitve).
  2. Tapni »Calendar« (Koledar) > »Accounts« (Računi). Če uporabljaš iOS 13, tapni »Passwords & Accounts« (Gesla in računi) > »Accounts« (Računi).
  3. Tapni »Subscribed Calendars« (Koledarji z naročnino).
  4. Poišči koledar, ki ga ne prepoznaš. Tapni ga in nato tapni še »Delete Account« (Izbriši račun).

Informacije o izdelkih, ki jih ni izdelala družba Apple, ali neodvisna spletna mesta, ki jih družba Apple ne nadzoruje ali preizkuša, so na voljo brez priporočil ali podpore. Družba Apple ne prevzema nobene odgovornosti glede izbora, delovanja ali uporabe spletnih mest ali izdelkov tretjih oseb. Družba Apple ne jamči za natančnost ali zanesljivost spletnih mest tretjih oseb. Obrni se na dobavitelja, če želiš dodatne infromacije.

Datum objave: