Uporaba programa Apple Business Manager ali Apple School Manager s sistemom za upravljanje mobilnih naprav

Za nadzorovanje naprave iPhone, iPad ali iPod touch lahko uporabiš Apple Business Manager ali Apple School Manager. Napravo s sistemom iOS lahko nastaviš tudi tako, da se samodejno registrira v sistem za upravljanje mobilnih naprav (MDM).

Ta članek je namenjen skrbnikom sistema.

Nadzorovane naprave lahko začneš uporabljati, ko tvoja organizacija ali izobraževalna organizacija nastavi program za registracijo naprav. Če potrebuješ pomoč pri dodajanju strežnika MDM in dodeljevanju naprav strežniku, si oglej pomoč za Apple Business Manager ali pomoč za Apple School Manager. Za več informacij o načinu konfiguracije nastavitev registracije v sistemu MDM med aktiviranjem se boš morda moral obrniti na ponudnika sistema MDM ali si ogldati pomoč za Profile Manager (Upravitelj profilov).

Ogled omrežnih zahtev

Naprava iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV ali Mac mora pri registraciji v sistem MDM dostopati do teh gostiteljev:

  • albert.apple.com
  • iprofiles.apple.com 
  • crl3.digicert.com
  • crl4.digicert.com
  • ocsp.digicert.com

MDM po končani registraciji uporablja potisna obvestila družbe Apple, ki zahtevajo dostop do omrežja.

Nastavitev nove naprave iPhone, iPad ali iPod touch

Strežnik za aktiviranje sistema iOS pri aktiviranju nove naprave iPhone, iPad ali iPod touch v napravo pošlje URL strežnika MDM. Pri nastavitvi dodeljene naprave se lahko prikaže ta zaslon:

Zaslon za aktiviranje strežnika MDM

Če želiš dokončati nastavitev, mora naprava iPhone, iPad ali iPod touch imeti vzpostavljeno povezavo z omrežjem, ki ima dostop do strežnika MDM.

Nastavitev obstoječe naprave iPhone, iPad ali iPod touch

Vse funkcije programa Apple Business Manager ali Apple School Manager lahko uporabljaš samo v novih aktiviranih napravah. Če je naprava že aktivirana, jo moraš izbrisati in nato znova aktivirati. Za pripravo naprave z avtomatizirano registracijo lahko uporabiš tudi Apple Configurator.

Obnovitev naprave iPhone, iPad ali iPod touch iz varnostne kopije

Pri obnovitvi iz varnostne kopije v isto napravo iPhone, iPad ali iPod touch je stanje nadzora obnovljeno iz varnostne kopije. Pri obnovitvi iz varnostne kopije v drugo napravo iPhone, iPad ali iPod touch je stanje nadzora obnovljeno iz programa Apple Business Manager ali Apple School Manager.

Primer: če napravo konfiguriraš tako, da bo nadzorovana in samodejno registrirana v strežniku MDM, nato pa obnoviš napravo iz varnostne kopije, ki si jo ustvaril, ko naprava ni bila nadzorovana, naprava ne bo nadzorovana.

Več informacij

Če se še nisi vpisal v program Apple Business Manager ali Apple School Manager, si oglej navodila za uporabo programa za registracijo naprav.

Datum objave: