Če v aplikacijo Apple Wallet ne moreš dodati kartice za uporabo s storitvijo Apple Pay

Preberi, katere korake moraš izvesti, če v aplikacijo Wallet ne moreš dodati kartice za uporabo s storitvijo Apple Pay.

  1. Preveri, ali lahko uporabljaš storitev Apple Pay:
  2. Preveri, ali je prišlo do izpada storitev ali težav s povezavo.
  3. Če se prikaže sporočilo »Could Not Add Card« (Ne morem dodati kartice) ali »Invalid Card« (Neveljavna kartica), se obrni na banko ali izdajatelja kartice.

Družba Apple ne odobri ali zavrne kartic za uporabo s storitvijo Apple Pay. Če je bila kartica zavrnjena, se obrni na banko ali izdajatelja kartice.

Če potrebuješ pomoč pri dodajanju kartice, si oglej navodila za nastavitev storitve Apple Pay.

Informacije o izdelkih, ki jih ni izdelala družba Apple, ali neodvisna spletna mesta, ki jih družba Apple ne nadzoruje ali preizkuša, so na voljo brez priporočil ali podpore. Družba Apple ne prevzema nobene odgovornosti glede izbora, delovanja ali uporabe spletnih mest ali izdelkov tretjih oseb. Družba Apple ne jamči za natančnost ali zanesljivost spletnih mest tretjih oseb. Obrni se na dobavitelja, če želiš dodatne infromacije.

Datum objave: