Izbriši glasbo, filme in TV-oddaje iz svoje naprave

Odstrani vsebino, ki si jo prenesel v svojo napravo iPhone, iPad, iPod touch, Mac ali napravo s sistemom Android.

Brisanje glasbe in glasbenih videoposnetkov

 • Če želiš izbrisati glasbo iz naprave iPhone, iPad ali iPod touch, uporabi aplikacijo Apple Music ali Settings (Nastavitve).
 • Če želiš izbrisati glasbo iz računalnika Mac ali naprave s sistemom Android, uporabi aplikacijo Apple Music.

Brisanje elementov iz aplikacije Apple Music

 1. Zaženi aplikacijo Apple Music in poišči element, ki ga želiš izbrisati. Če je ob elementu prikazan gumb za prenos , element ni shranjen v tvoji napravi, ampak v oblaku. Če so elementi shranjeni v oblaku, ne zavzemajo nobenega prostora v shrambi tvoje naprave.
 2. V računalniku Mac premakni kazalec miške nad element in klikni gumb »More options« (Več možnosti) (), ki se prikaže.
  V napravi iPhone, iPad ali telefonu s sistemom Android pritisni in zadrži element, ki ga želiš izbrisati. 
 3. Tapni ali klikni »Remove« (Odstrani).
  iPhone, ki prikazuje meni z možnostjo »Remove« (Odstrani).
 4. V meniju, ki se prikaže, izberi »Remove« (Odstrani) ali »Remove Download« (Odstrani prenos). Ali pa izberi »Delete from Library« (Izbriši iz knjižnice), da odstraniš element iz vseh naprav, v katerih uporabljaš Apple Music.

Brisanje glasbe v aplikaciji Settings (Nastavitve) v napravi iPhone, iPad ali iPod touch

 1. Zaženi aplikacijo Settings (Nastavitve). 
 2. Tapni »General« (Splošno) in nato še »iPhone Storage« (Shramba telefona iPhone) ali »iPad Storage« (Shramba naprave iPad).
 3. Pomakni se do možnosti »Music« (Glasba) in jo tapni.
 4. Podrsni levo po poljubnem izvajalcu, albumu ali skladbi. Če pa želiš izbrisati vso glasbo, podrsni levo po možnosti »All Songs« (Vse skladbe).
 5. Tapni »Delete« (Izbriši).
  iPhone, ki prikazuje, kaj se zgodi, ko podrsneš levo po izvajalcu The Jonas Brothers in se prikaže možnost za izbris.

Več o brisanju kupljene glasbe

Če si izbrisal element iz naprave in ne želiš, da bi se pretakal v tvojo napravo ali da bi bil prikazan v oblaku, ga skrij

Če si uporabil računalnik in kabel USB za ročno sinhronizacijo glasbe ali glasbenih videoposnetkov z napravo iPhone, iPad ali iPod touch, izklopi sinhronizacijo

Brisanje filmov in TV-oddaj

 • Če želiš izbrisati videoposnetke, ki si jih prenesel v napravo iPhone, iPad ali iPod touch, uporabi aplikacijo Apple Music ali Settings (Nastavitve).
 • Za brisanje videoposnetkov, ki si jih prenesel v računalnik Mac, uporabi aplikacijo Apple TV.

Brisanje elementov iz aplikacije Apple TV

 1. Zaženi aplikacijo Apple TV.
 2. Tapni ali klikni »Library« (Knjižnica).
 3. Če želiš izbrisati element iz računalnika Mac, premakni kazalec miške nad element, klikni gumb »More options« (Več možnosti) () in nato klikni »Remove Download« (Odstrani prenos).
  Če želiš izbrisati element iz naprave iPhone, iPad ali iPod touch, tapni »Downloaded« (Preneseno), podrsni levo po elementu ter tapni »Delete« (Izbriši) in nato še »Delete Download« (Izbriši prenos).
  iPhone, ki prikazuje, kaj se zgodi, ko podrsneš levo po filmu ali TV-oddaji, ki si jo prenesel, in se prikaže možnost za izbris.

Brisanje filmov ali TV-oddaj v aplikaciji Settings (Nastavitve) v napravi iPhone, iPad ali iPod touch

 1. Zaženi aplikacijo Settings (Nastavitve).
 2. Tapni »General« (Splošno) in nato še »iPhone Storage« (Shramba telefona iPhone) ali »iPad Storage« (Shramba naprave iPad).
 3. Pomakni se do možnosti »TV«, tapni jo in nato tapni »Review Apple TV Downloads« (Pregled prenosov v aplikaciji Apple TV). Če možnost »Review Apple TV Downloads« (Pregled prenosov v aplikaciji Apple TV) ni prikazana, v napravo nisi prenesel nobene vsebine.
 4. Poišči film, oddajo ali epizodo, ki jo želiš izbrisati, podrsni levo po njej in tapni »Delete« (Izbriši).
  iPhone, ki prikazuje, kaj se zgodi, ko podrsneš levo po filmu ali TV-oddaji, ki si jo prenesel, in se prikaže možnost za izbris.

Če filmov ali TV-oddaj ne moreš izbrisati

Če je ob elementu prikazan gumb za prenos , element ni shranjen v pomnilniku tvoje naprave, ampak v oblaku. Če ne želiš, da bi bil element prikazan v oblaku, ga skrij.

Če si uporabil računalnik in kabel USB za ročno sinhronizacijo filmov in TV-oddaj z napravo iPhone, iPad ali iPod touch, izklopi sinhronizacijo

Izposojeni filmi so samodejno izbrisani ob zaključku obdobja izposoje.

Več informacij

Datum objave: