Dodajanje, uporaba in skupna raba vstopnih kuponov, vstopnic in drugih kuponov v aplikaciji Apple Wallet

Z aplikacijo Wallet lahko dodajaš in uporabljaš vstopne kupone, vstopnice za kino, kupone, kartice zvestobe in drugo. Prav tako lahko nekatere kupone in vstopnice daš v skupno rabo z drugimi.

Dodajanje vstopnega kupona, vozovnice ali drugega kupona v aplikacijo Apple Wallet v napravi iPhone

 1. Odpri aplikacijo, e-poštno sporočilo, obvestilo ali drugo komunikacijo, ki vsebuje vstopni kupon, vozovnico ali drug kupon.
 2. Tapni »Add to Apple Wallet« (Dodaj v Apple Wallet).
  Gumb »Add to Apple Wallet« (Dodaj v Apple Wallet)
 3. Upoštevaj navodila na zaslonu.
 4. Po potrebi tapni »Add« (Dodaj) v zgornjem desnem kotu.

Če možnost za dodajanje vstopnega kupona, vozovnice ali drugega kupona v aplikacijo Wallet ni prikazana, se obrni na trgovca ali podjetje, ki ga je izdalo, in preveri, ali podpira kupone v aplikaciji Wallet.

Ko vstopni kupon, vozovnico ali drug kupon dodaš v aplikacijo Wallet v napravi iPhone, ga samodejno dodaš tudi v aplikacijo Wallet v seznanjeni napravi Apple Watch.

Oglej si, kako odstraniti kupon ali vozovnico iz aplikacije Wallet.

Uporaba vstopnega kupona, vozovnice ali drugega kupona v aplikaciji Apple Wallet

Ko v aplikacijo Wallet dodaš vstopni kupon, vozovnico ali drug kupon, ga lahko uporabiš v napravi iPhone ali Apple Watch.

Kartica zvestobe PŠanera v aplikaciji Apple Wallet 

Navodila za uporabo vstopnega kupona, vozovnice ali drugega kupona v napravi iPhone

 1. Odpri vstopni kupon:
  • Če prejmeš obvestilo, ga tapni. Če prejmeš poziv, pPreveri pristnost s funkcijo Face ID, Touch ID ali z geslom, če si k temu pozvan.
  • V nasprotnem primeru dvoklikni stranski gumb (iPhone s funkcijo Face ID) ali dvoklikni gumb »Home« (Začetna stran) (iPhone s funkcijo Touch ID). Preveri pristnost s funkcijo Face ID, Touch ID ali z geslom, če si k temu pozvan.Če prejmeš poziv, preveri pristnost s funkcijo Face ID, Touch ID ali z geslom.
 2. Po potrebi tapni privzeto plačilno kartico, da prikažeš druge kartice. Nato tapni vstopni kupon, vozovnico ali drug kupon in preveri pristnost.
 3. Optično preberi ali tapni napravo iPhone na brezstičnem bralniku ali jo predloži zaposlenemu.

Navodila za uporabo vstopnega kupona, vozovnice ali drugega kupona za Apple Watch

 1. Odpri vstopni kupon:
  • Če prejmeš obvestilo, ga tapni.
  • V nasprotnem primeru dvoklikni stranski gumb, pomakni se navzdol in poišči vstopni kupon, vozovnico ali drug kupon, ki ga želiš uporabiti, ter ga tapni.
 2. Optično preberi ali tapni zaslon naprave Apple Watch na brezstičnem bralniku ali jo predloži zaposlenemu.

Način »Express Mode« (Hitri način) morda lahko morda uporabiš z nekaterimi kuponi in vozovnicami v aplikaciji Wallet.

Preden optično prebereš ali tapneš kupon ali vozovnico, boš morda moral odkleniti napravo, da prikaže kupon ali vozovnico.

Skupna raba kupona ali vozovnice v aplikaciji Apple Wallet

Nekatere kupone in vozovnice v aplikaciji Wallet lahko daš v skupno rabo z drugimi uporabniki naprave iPhone ali Apple Watch.

 1. V telefonu iPhone odpri aplikacijo Wallet.
 2. Tapni kupon ali vozovnico, ki jo želiš dati v skupno rabo.
 3. Tapni gumb »More« (Več) ikona za več možnosti s tremi pikami in nato še »Pass Details« (Podrobnosti kupona). Če je namesto tega gumba prikazan gumb »Info« (Informacije) , možnost za skupno rabo iz aplikacije Wallet ni na voljo.
 4. Tapni ikono za skupno rabo gumb za skupno rabo s puščico

Če ikona za skupno rabo ni prikazana, trgovec ali podjetje, ki je izdalo kupon ali vozovnico, v aplikaciji Wallet ni omogočilo skupne rabe. V aplikaciji ali na spletnem mestu trgovca ali podjetja preveri, ali ponuja možnosti za skupno rabo kupona ali vozovnice.

 

Informacije o izdelkih, ki jih ni izdelala družba Apple, ali neodvisna spletna mesta, ki jih družba Apple ne nadzoruje ali preizkuša, so na voljo brez priporočil ali podpore. Družba Apple ne prevzema nobene odgovornosti glede izbora, delovanja ali uporabe spletnih mest ali izdelkov tretjih oseb. Družba Apple ne jamči za natančnost ali zanesljivost spletnih mest tretjih oseb. Obrni se na dobavitelja, če želiš dodatne infromacije.

Datum objave: