Če ne moreš pošiljati ali prejemati e-poštnih sporočil v napravi iPhone, iPad ali iPod touch

Preberi, kaj lahko narediš, če ne moreš pošiljati ali prejemati e-poštnih sporočil v aplikaciji Mail v napravi s sistemom iOS.

Preden začneš

Upoštevaj in preveri naslednje stvari:

 • Varnostne kopije iOS, ustvarjene v storitvi iCloud in aplikaciji iTunes, varnostno kopirajo nastavitve e-pošte, ne pa tudi e-poštnih sporočil. Če izbrišeš ali spremeniš nastavitve e-poštnega računa, se bodo že prenesena e-poštna sporočila morda odstranila iz naprave s sistemom iOS. 
 • Prepričaj se, da je v napravi vzpostavljena povezava z internetom. Če želiš preveriti povezavo prek mobilnih podatkov ali omrežja Wi-Fi, odpri Safari in obišči kakšno spletno stran.
 • Preveri pri svojem ponudniku e-poštnih storitev, če je na njegovi spletni strani prišlo do začasnega izpada storitev.

Preveri »Outbox« (Odhodna pošta), če katero e-poštno sporočilo ni bilo poslano.

Če se prikaže sporočilo, da e-poštno sporočilo ni bilo poslano, se to e-poštno sporočilo prestavi med odhodno pošto. Preveri »Outbox« (Odhodna pošta) in poskusi znova poslati e-poštno sporočilo:

 1. V aplikaciji Mail tapni »Mailboxes« (Poštni nabiralniki) v zgornjem levem kotu.
 2. Tapni »Outbox« (Odhodna pošta). Če ne vidiš odhodne pošte, je bilo e-poštno sporočilo poslano.
  poštni nabiralniki
 3. Tapni e-poštno sporočilo v razdelku »Outbox« (Odhodna pošta). Prepričaj se, da je e-poštni naslov prejemnika pravilen.
 4. Tapni »Send« (Pošlji).    

Preveri svoj e-poštni naslov in geslo

Če aplikacija Mail zahteva vnos gesla za e-poštni račun, se prepričaj, da je geslo pravilno. Preveri svoj e-poštni naslov in geslo tako, da se vpišeš v spletno mesto ponudnika e-pošte.

Če se napaka uporabniškega imena ali gesla še vedno pojavlja, se obrni na ponudnika e-pošte ali skrbnika sistema. 

Preveri nastavitve za pridobivanje e-pošte in obvestila v sistemu iOS

Privzete nastavitve za pridobivanje novih podatkov so odvisne od tega, kaj nudijo e-poštne storitve. Če nastavitev »Push« (Potisni) ni na voljo, bo v računu privzeta nastavitev »Fetch« (Pridobi). Te nastavitve vplivajo na to, kako naprava prejema e-pošto. Za prilagajanje teh nastavitev:

 1. Izberi »Settings« (Nastavitve).
 2. Tapni »Passwords & Accounts« (Gesla in računi).
 3. Tapni »Fetch New Data« (Pridobivanje novih podatkov).
 4. Izberi nastavitev, na primer »Automatically« (Samodejno) ali »Manually« (Ročno), ali izberi načrt, kako pogosto naj aplikacija Mail pridobiva podatke.

V sistemu iOS 11 ali novejši različici je privzeta nastavitev »Automatically« (Samodejno). Naprava pridobiva nove podatke v ozadju le, ko se naprava polni in ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi.

Prepričaj se, da so nastavitve obvestil za aplikacijo Mail pravilne:

 1. Izberi »Settings« (Nastavitve), nato tapni »Notifications« (Obvestila).
 2. Tapni »Mail« (Pošta)
 3. Tapni e-poštni račun.
 4. Prilagodi opozorila, zvoke in značke.

Preveri nastavitve aplikacije Mail

Ko nastaviš svoj e-poštni račun v napravi, sistem iOS samodejno uporabi pravilne nastavitve računa za številne ponudnike e-pošte.

Da so nastavitve računa pravilne, se prepričaj s primerjavo nastavitev v aplikaciji Mail z nastavitvami za tvoj e-poštni račun:

 1. Izberi »Settings« (Nastavitve) > »Passwords & Accounts« (Gesla in računi) in tapni svoj e-poštni račun.
 2. Tapni svoj e-poštni račun, ki je poleg razdelka »Account« (Račun), da se prikažejo informacije o računu, npr. strežniki dohodne in odhodne pošte.
 3. Priporočene nastavitve za e-poštni račun preveri v orodju Mail Settings Lookup (Iskanje nastavitev aplikacije Mail) in se prepričaj, da so enake kot nastavitve, ki jih vidiš na svojem zaslonu. Če ne vidiš nastavitev za e-poštni račun, se obrni na ponudnika e-pošte ali skrbnika sistema.

Če imaš e-poštni račun POP3, lahko e-pošto istočasno preverjaš le v eni napravi. Zapri druge e-poštne programe in se izpiši iz spletne pošte na mestih, ki jih imaš odprte. Preveri, ali je tvoj e-poštni račun POP3 tako, da izbereš »Settings« (Nastavitve) > »Passwords & Accounts« (Gesla in računi), tapneš »Account« (Račun) in nato poiščeš oznako »POP Account Information« (Informacije o računu POP). Preveriš lahko tudi priporočene nastavitve e-pošte za e-poštni račun POP3 v orodju Mail Settings Lookup (Iskanje nastavitev aplikacije Mail).


Če še vedno potrebuješ pomoč

Obrni se na svojega ponudnika e-pošte. E-poštni račun lahko tudi odstraniš in ga znova nastaviš.

Obrni se na svojega ponudnika e-pošte ali skrbnika sistema

 1. Obrni se na ponudnika e-pošte ali preveri stanje na njegovi spletni strani, če je prišlo do izpada storitev. 
 2. Obrni se na ponudnika e-pošte ali skrbnika sistema, če imaš za e-poštni račun vklopljene varnostne funkcije ali omejitve, na primer preverjanje v dveh korakih. Za pošiljanje in prejemanje e-pošte v tvoji napravi bo morda potrebno posebno geslo ali bo moral to odobriti ponudnik e-pošte.
 3. Preveri nastavitve e-poštnega računa pri ponudniku e-pošte ali skrbniku sistema, da se prepričaš, ali imaš pravilne nastavitve.

Odstrani e-poštni račun in ga znova nastavi

 1. V računalniku se vpiši v spletno mesto ponudnika e-pošte. Prepričaj se, ali je vsa tvoja e-pošta tukaj, ali pa se prepričaj, ali je tvoja e-pošta shranjena kje drugje kot v napravi s sistemom iOS.
 2. V napravi s sistemom iOS izberi »Settings« (Nastavitve) > »Passwords & Accounts« (Gesla in računi).
 3. Tapni e-poštni račun, ki ga želiš odstraniti.
 4. Tapni »Delete Account« (Izbriši račun)
 5. Znova dodaj račun.


Datum objave: