Pomoč za aplikacijo Mail v napravah iPhone, iPad in iPod touch

Nauči se, kaj narediš, če z aplikacijo Mail v napravi iPhone, iPad ali iPod touch ne moreš pošiljati ali prejemati e-poštnih sporočil ali premakniti svojih sporočil.

Najprej poskusi tako

 1. Prepričaj se, da je vzpostavljena internetna povezava
 2. Preveri svoje uporabniško ime ali geslo. Vpiši se na spletno mesto ponudnika e-pošte in se prepričaj, da je tvoj e-poštni račun aktiven.
 3. Preveri nastavitve e-pošte. Če nastavitve niso na voljo, se obrni na ponudnika e-pošte.
 4. Zapri in znova odpri Mail.
 5. Znova zaženi napravo s sistemom iOS.

Če v svoj iPhone lahko dodaš e-poštni račun, iz naprave odstrani e-poštni račun s težavo:

 1. Tapni »Settings« (Nastavitve) > »Mail, Contacts, Calendars« (Pošta, stiki, koledarji).
 2. Tapni e-poštni račun.
 3. Tapni »Delete Account« (Izbriši račun).
 4. Znova dodaj račun.

Če uporabljaš e-poštni račun POP, se prepričaj, da se nastavitve e-pošte ujemajo z napravo. 

 1. Tapni »Settings« (Nastavitve) > »Mail, Contacts, Calendars« (Pošta, stiki, koledarji).
 2. Tapni e-poštni račun.
 3. Prepričaj se, da se informacije ujemajo s tem, kar je prikazano v napravi.

Če prejmeš sporočilo o napaki, jo poskusi odpraviti v skladu s temi navodili

Če je prikazano eno od navedeni sporočil o napaki, preberi, kaj lahko storiš. 

»Pošte ni mogoče sprejeti«

Prepričaj se, da je vzpostavljena internetna povezava in da si vnesel pravilno geslo. Nekateri ponudniki e-pošte lahko omejijo število naprav, v katere lahko prejemaš e-pošto, zato zapri druge e-poštne programe v drugih napravah. Če si pri ponudniku e-poštnih storitev vklopil preverjanje v dveh korakih, se obrni na ponudnika in preveri, ali potrebuješ posebno geslo za napravo s sistemom iOS.

»Sporočila ni mogoče premakniti«

 1. Tapni »Settings« (Nastavitve) > »Mail, Contacts, Calendars« (Pošta, stiki, koledarji). Nato izberi svoj e-poštni račun.
 2. Tapni »Account« (Račun) > »Advanced« (Napredno).
 3. Tapni »Deleted Mailbox« (Izbrisan nabiralnik) in preveri, ali je ta možnost nastavljena na »Trash« (Koš).
 4. Tapni »Advanced« (Napredno), »Account« (Račun) in nato »Done« (Dokončano).

Zdaj poskusi premakniti sporočilo.Če se sporočilo o napaki prikaže znova, upoštevaj ta navodila:

 1. Tapni »Settings« (Nastavitve) > »Mail, Contacts, Calendars« (Pošta, stiki, koledarji). Nato izberi svoj e-poštni račun.
 2. Tapni »Account« (Račun) > »Advanced« (Napredno).
 3. Tapni »IMAP Path Prefix« (Predpona poti IMAP) in nato vnesi INBOX/.
 4. Tapni »Account« (Račun) in nato »Done« (Dokončano).

»Uporabniško ime ali geslo ni pravilno«, če uporabljaš račun POP3

Preden preveriš e-pošto v napravi s sistemom iOS, zapri vse druge e-poštne programe in vsa mesta s spletno pošto, ki so odprta v drugih računalnikih. Računu POP3 komunicirajo z enim poštnim odjemalcem hkrati. Če poskuša povezavo hkrati vzpostaviti več poštnih odjemalcev, lahko pride do napake, povezane z uporabniškim imenom ali geslom.

Če želiš preveriti, ali uporabljaš račun POP3, uporabi orodje Mail Settings Lookup (Iskanje nastavitev pošte) ali upoštevaj ta navodila v napravi s sistemo iOS:

 1. Pojdi na »Settings« (Nastavitve) > »Mail, Contacts, Calendars« (Pošta, stiki, koledarji) in izberi svoj račun.
 2. Poišči oznako »POP Account Information« (Podatki o računu POP).

»Relaying denied« (Zavrnjeno preusmerjanje) ali »Email address rejected by the server« (Strežnik je zavrnil e-poštni naslov)

Če se prikaže eno od teh sporočil, ko poskušaš poslati e-poštno sporočilo, je e-poštni naslov napačen ali pa nastavitve za povezavo s strežnikom niso pravilne.

Preveri e-poštne naslove za sporočila v mapi za odpošiljanje:

 1. Na zaslonu »Mailboxes« (Nabiralniki) v aplikaciji Mail se pomakni do razdelka »Accounts« (Računi).
 2. Tapni račun in nato ša Outbox (Mapa »Odpošlji«).Če mapa »Outbox« (Odpošlji) ni prikazana, je aplikacija Mail poslala sporočila.
 3. Izberi sporočilo v mapi »Outbox« (Odpošlji) in se prepričaj, da so e-poštni naslovi pravilni.

Če ponudnik e-poštnih storitev zahteva, da uporabiš vrata 25, boš e-poštna sporočila morda lahko poslal le, ko boš imel vzpostavljeno povezavo z omrežjem ponudnika e-poštnih storitev. Za nastavitve in razpoložljivost se obrni na ponudnika e-poštnih storitev.

Več informacij

Če pošiljanje ali prejemanje e-pošte še vedno ni omogočeno, se obrni na podporo družbe Apple.

Če ne moreš pošiljati ali prejemati sporočil, poišči pomoč zae-poštni naslov @icloud.com

 

Datum objave: