Če ne moreš vzpostaviti povezave s trgovino App Store, iTunes Store ali drugimi storitvami Apple

Tukaj je opisano, kaj storiš, če se prikaže sporočilo »Cannot connect« (Povezave ni mogoče vzpostaviti). Enako lahko ukrepaš tudi, če aplikacija med prenosom ne prikaže vsebine ali se ustavi.

Če ne moreš vzpostaviti povezave z nobeno od spodaj navedenih aplikacij ali storitev, poskusi s temi koraki:

 • App Store
 • iTunes Store
 • Game Center
 • Aplikacija Apple Books
 • Aplikacijo Apple Music
 • Apple Fitness+
 • Aplikacija za Apple TV
 • Aplikacija Apple News

Preverjanje strani stanja sistema

Preveri stran stanja sistema Apple, če je morda v tvoji državi ali regiji prišlo do izpada storitve.

 

Prepričaj se, da je v napravi vzpostavljena povezava z internetom

S poljubnim brskalnikom poskusi vzpostaviti povezavo s poljubnim spletnim mestom. Če se ne prenese nobena vsebina, poskusi, ali z drugo napravo v istem omrežju lahko vzpostaviš povezavo s poljubnim spletnim mestom. Če tudi z drugo napravo ne moreš vzpostaviti povezave z internetom, ponastavi usmerjevalnik Wi-Fi tako, da ga izklopiš in znova vklopiš. Če tudi po tem še vedno ne moreš vzpostaviti povezave z omrežjem Wi-Fi, se za dodatno pomoč obrni na ponudnika internetnih storitev. Če le s prvo napravo ne moreš vzpostaviti povezave z internetom, poišči pomoč za Wi-Fi v svoji napravi iPhone, iPad ali iPod touch,Apple WatchApple TV, ali Mac.

Če za povezavo z internetom v napravi iPhone ali iPad uporabljaš mobilno podatkovno storitev, preveri, ali imaš za aplikacijo, ki jo uporabljaš, vklopljene mobilne podatke. To narediš tako, da odpreš aplikacijo »Settings« (Nastavitve), tapneš »Cellular« (Mobilno) in vklopiš možnost »Cellular Data« (Mobilni podatki).

 

Posodobitev programske opreme

Posodobi sistem na najnovejšo različico iOS ali iPadOS, macOStvOSwatchOS ali posodobi programsko opremo za napravo, ki je ni izdelala družba Apple. Nato poskusi znova vzpostaviti povezavo.

 

Preverjanje datuma in ure

Preveri, ali sta datum in ura v napravi glede na časovni pas pravilno nastavljena.

V napravah iPhone, iPad, iPod touch: odpri aplikacijo »Settings« (Nastavitve). Tapni »General« (Splošno) in nato »Date & Time« (Datum in ura). Poišči dodatno pomoč za datum in uro.
V računalniku Mac: odpri »System Preferences« (Sistemske nastavitve) in izberi »Date & Time« (Datum in ura).
V napravi Apple TV: odpri »Settings« (Nastavitve) > »General« (Splošno) > »Date and Time« (Datum in ura).

Če sta datum in ura napačna, ju posodobi ali vklopi možnost samodejnega nastavljanja datuma in ure.

 

Če še vedno ne moreš vzpostaviti povezave

Če si poskusil izvesti že vse zgornje korake in še vedno ne moreš vzpostaviti povezave, se obrni na tehnično podporo družbe Apple.
 


Če se prikaže neko drugo sporočilo v zvezi s povezavo

Izvedi zgoraj navedene korake, če se prikaže eno od naštetih sporočil o napaki:

 • »Cannot connect to the iTunes Store. An unknown error has occurred.« (Povezave z iTunes Store ni mogoče vzpostaviti. Prišlo je do neznane napake.)
 • »We could not complete your iTunes Store request. The iTunes Store is temporarily unavailable. Please try again later.« (Zahteve za iTunes Store ni bilo mogoče izpolniti. iTunes Store začasno ni na voljo. Poskusi znova pozneje.)
 • »Could not connect to the iTunes Store. Make sure your network connection is active and try again. « (Povezave z iTunes Store ni bilo mogoče vzpostaviti. Preveri, ali je omrežna povezava aktivna, in poskusi znova.)
 • »We could not complete your iTunes Store request. The network connection could not be established. There was an error in the iTunes Store. Please try again later.« (Zahteve za iTunes Store ni bilo mogoče izpolniti. Omrežne povezave ni bilo mogoče vzpostaviti. V iTunes Store je prišlo do napake. Poskusi znova pozneje.)

 


Sorodne teme

Razpoložljivost trgovin in funkcij se lahko razlikuje glede na državo ali regijo. Oglej si, kaj je na voljo v tvoji državi ali regiji.

Informacije o izdelkih, ki jih ni izdelala družba Apple, ali neodvisna spletna mesta, ki jih družba Apple ne nadzoruje ali preizkuša, so na voljo brez priporočil ali podpore. Družba Apple ne prevzema nobene odgovornosti glede izbora, delovanja ali uporabe spletnih mest ali izdelkov tretjih oseb. Družba Apple ne jamči za natančnost ali zanesljivost spletnih mest tretjih oseb. Obrni se na dobavitelja, če želiš dodatne infromacije.

Datum objave: