Prístupnosť Apple

Príručka Začíname pracovať s funkciou VoiceOver

VoiceOver je čítačka obrazovky, ktorá je súčasťou macOS. VoiceOver nahlas popisuje obsah na obrazovke a umožňuje ovládanie Macu pomocou gest, klávesnice alebo Braillovho displeja.

Dialógové okno Víta vás VoiceOver a tlačidlá Viac informácií, Použiť VoiceOver a Vypnúť VoiceOver v spodnej časti.
Panel Hlasy utility VoiceOver zobrazujúci nastavenia jazyka pre angličtinu, francúzštinu a japončinu.

Začnime

Táto príručka obsahuje informácie o používaní funkcie VoiceOver na Macu a obsahuje zoznam príkazov VoiceOver. Zároveň vysvetľuje, ako používať VoiceOver utilitu na prispôsobenie funkcie VoiceOver.