macOS High Sierra

Používanie Launchpadu

Launchpad poskytuje mriežku ikon na celú obrazovku zastupujúcich aplikácie v Macu.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  1. Stlačením klávesov VO a D prejdite do Docku a potom stlačením VO a šípky doľava alebo VO a šípky doprava prejdite na ikonu Launchpadu.

  2. Stlačením klávesov VO a medzerníka otvorte Launchpad.

    VoiceOver pracuje s mriežkou automaticky.

  3. Stláčaním klávesov VO spolu s klávesmi so šípkami môžete mriežkou prechádzať nadol, nahor, doľava alebo doprava.

    Ak máte veľa aplikácií, Launchpad môže mať viac strán. Ak chcete zobraziť ďalšie strany, prestaňte pracovať s mriežkou, prejdite na prepínače v dolnej časti stránky a potom vyberte jeden prepínač.

  4. Ak chcete otvoriť aplikáciu, stlačte klávesy VO a medzerník.

    Ak chcete Launchpad ukončiť bez otvorenia aplikácie, stlačte kláves Escape alebo Fn-Tab.

Položky môžete presunúť a zmeniť ich poradie v Launchpade. Ďalšie informácie nájdete v časti Presúvanie položiek myšou.