macOS High Sierra

Prihlásenie do zašifrovaného účtu bez utility VoiceOver

Po zapnutí aplikácie FileVault sa musíte prihlásiť do svojho účtu pri každom reštarte alebo prebudení Macu zo spánku. VoiceOver nie je k dispozícii v prihlasovacom okne aplikácie FileVault. V závislosti od počítača séria pípnutí alebo rečové služby systému macOS informujú, kde sa nachádza kurzor v prihlasovacom okne.

 1. Po prebudení alebo spustení Macu stlačením klávesov Command a F5 určite, či je zobrazené prihlasovacie okno aplikácie FileVault .

  Ak počujete jedno pípnutie, kurzor sa nachádza v poli Meno a môžete začať s prihlasovaním. Pokračujte krokom 2.

  Ak jedno pípnutie nepočujete, prihlasovacie okno aplikácie FileVault ešte nemusí byť zobrazené. Minútu počkajte a znova stlačte klávesy Command a F5. Ak pípnutie stále nepočuť, zrejme sa vyskytol problém so šifrovaním. Vypnite Mac a znova ho zapnite. Spustí sa proces nešifrovaného prihlasovania, počas ktorého je k dispozícii utilita VoiceOver.

 2. Zadajte názov účtu a potom stlačte Return.

  Po zadaní platného názvu účtu sa ozve dvojité pípnutie. Pokračujte krokom 3.

  Po zadaní neplatného názvu účtu sa ozve jedno pípnutie a kurzor zostane v poli Meno. Zadávajte názov účtu, kým nebudete počuť dvojité pípnutie.

 3. Zadajte heslo účtu a potom stlačte Return.

  Po zadaní platného hesla sa ozve trojité pípnutie a prihlasovanie pokračuje.

  Po zadaní neplatného hesla sa ozve dvojité pípnutie a kurzor zostane v poli Heslo. Zadávajte heslo, kým nebudete počuť trojité pípnutie.