macOS High Sierra

Počúvanie zhrnutia webovej stránky

Vypočujte si, koľko hlavičiek, odkazov, tabuliek, orientačných bodov, živých oblastí a ďalších položiek sa nachádza na webovej stránke.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  • Stlačte klávesy VO, Shift a I.

    VoiceOver pri prehliadaní webových stránok vyslovuje štatistiku len pre typy položiek uvedené v Rotore.

Ak chcete nastaviť možnosť, aby sa po otvorení webovej stránky automaticky prečítal súhrn, otvorte VoiceOver utilitu (keď je utilita VoiceOver zapnutá stlačte VO-F8), kliknite na kategóriu Web a potom kliknite na panel Načítanie stránky.