macOS High Sierra

Panel priradení rýchlej navigácie v utilitách Commander

Pomocou panela priradení rýchlej navigácie v utilitách Commander VoiceOver utility priraďte príkazy VoiceOver k samostatným klávesom, ktoré sa použijú pri navigácii na webových stránkach pomocou rýchlej navigácie.

Ak chcete otvoriť VoiceOver utilitu, stlačením klávesov Command a F5 VoiceOver zapnite a potom stlačte VO a F8.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver.

Typ príkazu

Kliknite na vyskakovacie menu a potom vyberte šípky alebo jednotlivé klávesy.

Jeden kláves

Označuje jeden kláves, ku ktorému je priradený príkaz VoiceOver.

Command

Označuje príkaz VoiceOver aktuálne priradený k jednému klávesu.

Kliknutím na aktuálny príkaz zobrazíte vyskakovacie menu rôznych typov príkazov, ktoré môžete priradiť ku klávesu.

Tlačidlo Pridať

Pridajte kláves do zoznamu. Zadajte kláves, kliknite na vyskakovacie menu Command a potom vyberte iný príkaz VoiceOver, ktorý chcete priradiť ku klávesu.

Tlačidlo Odstrániť

Vymažte kláves zo zoznamu.