macOS High Sierra

Používanie aktivít VoiceOver

Použite aktivity funkcie VoiceOver na vytvorenie skupín alebo nastavení pre konkrétne použitia. Vytvorte napríklad aktivitu, ktorá použije určitý hlas a vyššiu rýchlosť rozprávania pri nakupovaní online a druhú aktivitu, ktorá použije iný hlas a nižšiu rýchlosť rozprávania pri čítaní novín online.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Nastavenie aktivít

 1. Otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8), kliknite na kategóriu Aktivity a potom kliknutím na tlačidlo Pridať vytvorte aktivitu.

 2. Zadajte názov aktivity, napríklad „Nakupovanie online“.

  Ak chcete aktivitu premenovať, vyberte ju v tabuľke, stlačte Enter a zadajte nový názov.

 3. Zaškrtnite políčko pri každom nastavení, ktoré chcete pre túto aktivitu prispôsobiť, a kliknite na Nastaviť.

  Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ktoré je možné upraviť, kliknite na trojuholník odkrytia v pravej časti aktívnych bodov.

 4. Ak chcete, aby sa aktivita vo VoiceOver automaticky používala pre určité aplikácie či webové stránky, kliknite na tlačidlo Aplikácie a webové stránky.

  Ak chcete nastaviť aplikácie, vyberte ich z vyskakovacieho menu alebo vyberte možnosť Iná aplikácia, kde môžete aplikácie prechádzať a vybrať.

  Ak chcete nastaviť webové stránky, kliknite na Webové stránky, potom na tlačidlo Pridať a zadajte URL príslušnej webovej stránky, ako napríklad www.apple.com. Ak chcete webovú stránku odstrániť, vyberte ju v zozname a kliknite na tlačidlo Odstrániť .

  Každú aplikáciu alebo webovú stránku je možné priradiť len k jednej aktivite. Ak vyberiete aplikáciu alebo webovú stránku, ktorá je priradená k inej aktivite, zobrazí sa otázka, či chcete priradenie zmeniť.

Ak chcete duplikovať nastavenú aktivitu, kliknite na tlačidlo Akcia a vyberte Duplikovať aktivitu. Duplikát neobsahuje žiadne aplikácie ani webové stránky zadané pre pôvodnú aktivitu. Ak chcete duplikát premenovať, kliknite na jeho názov v zozname a zadajte nový názov.

Použitie aktivity

Ak prepnete alebo otvoríte aplikáciu či webovú stránku, ku ktorej ste priradili aktivitu, VoiceOver ju identifikuje (ak je množstvo rozprávania nastavené na hodnotu Stredné alebo Vysoké).

 • Ak chcete manuálne vybrať aktivitu, ktorá sa má použiť, stlačením klávesov VO-X zobrazte Výber aktivít a pomocou klávesov so šípkou nadol alebo nahor prechádzajte zoznam. Keď nájdete požadovanú aktivitu, stlačte Return.

 • Ak chcete použiť predchádzajúcu aktivitu, stlačte kombináciu klávesov VO-X-X.

 • Ak chcete ukončiť výber aktivít bez uskutočnenia výberu, stlačte kláves Escape alebo Fn-Tab.