macOS High Sierra

Navigácia na webových stránkach pomocou orientačných bodov

Weboví vývojári môžu priradiť úlohy orientačných bodov k oblastiam webovej stránky s cieľom pomôcť čítačkám obrazovky určiť typy obsahu na webovej stránke. Príklad webovej stránky obsahujúcej orientačné body sa nachádza na stránke store.apple.com.

Utilita VoiceOver podporuje všetky orientačné body vrátane:

  • Banner je oblasť, ktorá obsahuje názov stránky, logo alebo iné identifikačné informácie.

  • Doplnková oblasť, ktorá podporuje oblasť hlavného obsahu, ako napríklad postranný panel.

  • Informačný obsah je oblasť, ktorá obsahuje informácie typu poznámok pod čiarou, napríklad autorské práva alebo prehlásenia o ochrane osobných údajov.

  • Hlavná oblasť je oblasť, kde sa nachádza hlavný obsah.

  • Navigácia je oblasť, ktorá obsahuje navigačný panel alebo iné odkazy na navigáciu na webovej stránke.

  • Vyhľadávanie je oblasť, ktorá obsahuje pole na vyhľadávanie na webovej stránke.

Ak sú v Rotore počas prehliadania webových stránok označené orientačné body, môžete pomocou Rotora prejsť na orientačný bod.

Vo VoiceOver utilite môžete použiť aplikácie Trackpad, NumPad, Keyboard a Quick Nav Commander a pomocou nich klávesom klávesnice, gestám alebo klávesom Braillovho displeja priradiť príkazy VoiceOver pre navigáciu orientačných bodov.