macOS High Sierra

Zrkadlenie displeja Braillovho písma

Pripojte k Macu viacero displejov Braillovho písma typu USB a nastavte ich tak, aby sa na všetkých naraz zobrazoval ten istý výstup Braillovho písma. Displeje Braillovho písma môžu byť rôzneho typu, modelu alebo veľkosti.

  1. Pripojte Mac k displeju Braillovho písma, ktorý chcete použiť na ovládanie iných displejov Braillovho písma. Tento displej sa nazýva „primárny displej Braillovho písma“.

  2. Na paneli Displeje kategórie Braillovo písmo vo VoiceOver utilite vyberte displej Braillovho písma a zaškrtnite políčko „Primárny displej Braillovho písma“ v časti s informáciami o displeji.

    Ak chcete zabrániť vstupu z iných displejov Braillovho písma pripojených k vášmu Macu, kliknite na vyskakovacie menu „Povoliť vstup z“ a potom vyberte možnosť „Primárny Braillov displej“.

  3. Pripojte ďalšie displeje Braillovho písma k Macu. Tieto displeje budú zrkadliť výstup z primárneho displeja Braillovho písma.