macOS High Sierra

Používanie rotora gest

Ak používate gestá VoiceOver, môžete na navigáciu používať rotor gest. Rotor gest funguje ako virtuálny číselník, ktorého otáčaním je možné meniť spôsob navigácie podľa aktuálneho kontextu.

Keď prehliadate webové stránky, nastavenia v rotore gest sa môžu líšiť v závislosti od položiek, ktoré ste vybrali na paneli Webový rotor v kategórii Web vo VoiceOver utilite. Podľa predvoleného nastavenia sú k dispozícii nastavenia Odkazy, Hlavičky, Ovládacie prvky formulára, Webové body, Tabuľky a Orientačné body.

V iných kontextoch môže rotor gest obsahovať nastavenia ako Znaky, Slová, Body okien, Výber obsahu a Navigácia.

  1. Otáčajte dvomi prstami na ľubovoľnom mieste na trackpade, kým nebudete počuť požadované nastavenie, ako napríklad Slová.

    Utilita VoiceOver vyslovuje pri „otáčaní“ rotora každé nastavenie a prehráva zvuk kliknutia. Ak niektoré nastavenie prepočujete, otáčajte rotorom ďalej, kým nebudete dané nastavenie počuť znova.

  2. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol je možné prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu inštanciu položky podľa aktuálneho nastavenia.

    Ak je napríklad aktuálne nastavená možnosť Slová, rýchlym pohybom nadol sa kurzor VoiceOver presunie na nasledujúce slovo. Pokračujte v rýchlom pohybe nadol a budete sa posúvať dopredu slovo po slove. Ak zopakujete rýchly pohyb nahor, kurzor VoiceOver sa bude slovo po slove posúvať dozadu.

Pri nastavení Navigácia sa text číta po riadkoch.

  • V textovej oblasti začne VoiceOver vyslovovať prvý riadok od bodu, v ktorom sa nachádzal kurzor pri prvom rýchlom pohybe nahor alebo nadol. Ďalšie riadky sa už vyslovujú celé.

  • V okne alebo dialógovom okne nemusí VoiceOver vysloviť všetky položky v riadku. Závisí to od usporiadania položiek. Ak chcete počuť aj ostatné položky, možno bude potrebné vykonať rýchly pohyb vľavo alebo vpravo a následne rýchly pohyb nahor alebo nadol.

Spôsob prechádzania webových stránok pomocou rotora gest je ovplyvnený aktuálnym režimom navigácie na webe. V režime DOM sa pomocou rýchleho pohybu nahor alebo nadol presúva na predchádzajúcu alebo nasledujúcu inštanciu položky, ktorá sa zhoduje s aktuálnym nastavením rotora. Ak je napríklad rotor nastavený na možnosť Hlavičky, rýchlym pohybom nahor alebo nadol sa presuniete na predchádzajúcu alebo nasledujúcu hlavičku. Pomocou utility Trackpad Commander je možné priradiť ku gestu príkaz „Prepínať medzi webovou navigáciou DOM alebo skupinou“ a jednoducho tak prepínať režimy, aby zodpovedali vašim požiadavkám. Ďalšie informácie o režimoch navigácie na webe nájdete v časti Navigácia na webových stránkach pomocou modelu DOM alebo skupinového režimu.