macOS High Sierra

Prispôsobenie funkcie VoiceOver pomocou VoiceOver utility

Utilita VoiceOver je aplikácia, pomocou ktorej môžete prispôsobiť nastavenia funkcie VoiceOver. Ďalšie informácie o možnostiach získate kliknutím na tlačidlo Pomocník v pravom dolnom rohu každého panela utility VoiceOver.

Okno utility VoiceOver zobrazujúce kategóriu Navigácia, ktorá je vybraná na postrannom paneli na ľavej strane a príslušné možnosti na pravej strane. V pravom dolnom rohu okna sa nachádza tlačidlo Pomocník na zobrazenie online pomocníka pre VoiceOver s vysvetlením jednotlivých možností.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  • Utilitu VoiceOver otvoríte vykonaním niektorej z týchto akcií:

    • Keď je zapnutá utilita VoiceOver, stlačte klávesy VO a F8.

    • Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť, kliknite na VoiceOver a potom na položku Otvoriť utilitu VoiceOver.

  • Ak chcete vo VoiceOver utilite hľadať konkrétnu možnosť, začnite v okne VoiceOver pracovať s panelom nástrojov a potom vo vyhľadávacom poli zadajte, čo hľadáte.

    Pomocou klávesov VO a šípky nadol alebo VO a šípky nahor prechádzajte zoznamom výsledkov vyhľadávania. Pri každom výsledku sa v utilite VoiceOver zobrazí panel s umiestnením možnosti a hľadaná možnosť sa zvýrazní.