macOS High Sierra

Spôsoby prezerania webových stránok

Existuje niekoľko spôsobov prezerania webových stránok a navigácie na nich.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Na uľahčenie navigácie na niektorých webových stránkach môže VoiceOver automaticky interagovať so skupinou. Ak nechcete, aby VoiceOver automaticky interagoval so skupinou, stlačte kombináciu klávesov VO-Shift-Šípka doprava alebo Šípka doľava. Ak je zapnutá funkcia Rýchla navigácia, stlačte kombináciu klávesov Shift-Šípka doprava alebo Šípka doľava.

Niektoré webové stránky využívajú klávesové príkazy na špecifické účely, ako napríklad klávesy so šípkami na prechod na ďalšiu položku, v dôsledku čoho nie je tieto príkazy možné používať na pohyb v texte na webovej stránke. Ak chcete nastaviť, aby klávesové príkazy vždy slúžili na navigovanie v texte, otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8), kliknite na Web a potom na Navigácia.

Vývojári webu môžu položkám na webovej stránke, akými sú odkazy a tlačidlá, priradiť klávesové skratky nazývané „prístupové klávesy“, čím sa uľahčí práca s nimi. VoiceOver oznámi, keď zistí prístupové klávesy, pričom vysloví napríklad „Prístupový kláves dostupný: s“ pre odkaz. Potom stlačte klávesy Control-S, čím sa odkaz otvorí. Ak chcete nastaviť možnosť, aby sa prístupové klávesy prečítali, otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8), kliknite na Verbozita a potom kliknite na Pomôcky.