macOS High Sierra

Webové príkazy

Tieto príkazy použite na činnosti, ako je napríklad navigácia a interakcia s webovými stránkami. VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Poznámka: Keď je funkcia VoiceOver zapnutá, môžete okrem funkčných klávesov (F1 až F12) použiť na zadávanie príkazov VoiceOver aj kláves Fn a klávesy číslic s modifikátorom VoiceOver. Môžete napríklad otvoriť VoiceOver utilitu stlačením klávesov Control-Option-Fn-8 (namiesto Control-Option-F8).

Pri používaní funkčných klávesov (F1 až F12) bude zrejme potrebné stlačiť a podržať kláves Fn v závislosti od toho, ako ste nastavili správanie funkčných klávesov v nastaveniach Klávesnice.

Presunúť do nasledujúceho stĺpca

VO, Command a Y

Presunúť do predchádzajúceho stĺpca

VO, Command, Shift a Y

Presunúť do nasledujúceho rámca

VO, Command a F

Presunúť do predchádzajúceho rámca

VO, Command, Shift a F

Presunúť na nasledujúci automatický webový bod

VO, Command a N

Presunúť na predchádzajúci automatický webový bod

VO, Command, Shift a N

Presunúť na nasledujúci webový bod

VO, Command a ]

Presunúť na predchádzajúci webový bod

VO, Command a [

Čítať od aktuálneho umiestnenia na webovej stránke po koniec stránky

VO a A

Čítať od začiatku webovej stránky po aktuálne umiestnenie

VO a B

Prečítať adresu odkazu (URL)

VO, Shift a U

Prečítať ďalšiu vetu

VO, Command a Page Down

Prečítať predchádzajúcu vetu

VO, Command a Page Up

Prečítať štatistiku webovej stránky

VO, Shift a I

Odstrániť webový bod

VO, Command, Shift a {

Vytvoriť webový bod

VO, Command, Shift a }

Nastaviť obľúbený bod

VO, Command, Shift, } a }

Zapnúť alebo vypnúť zoskupovanie položiek v rámci tabuľky

VO, Command a =