macOS High Sierra

Navigácia na webových stránkach pomocou webových bodov

Keď VoiceOver otvorí webovú stránku, posúdi vizuálne usporiadanie stránky, na základe tohto usporiadania zoskupí položky a vytvorí „automatický webový bod“ na prvej položke v každej skupine. VoiceOver rýchlo ohraničí skupinu veľkým obdĺžnikom a vzápätí sa umiestni kurzor VoiceOver na prvý automatický webový bod v prvej skupine položiek. Na prechod z jedného automatického webového bodu na iný na webovej stránke použite príkazy alebo Rotor.

Na označenie obľúbeného obsahu môžete vytvoriť vlastné webové body. Ak označíte jeden z webových bodov ako obľúbený bod, zobrazí sa ako prvý v zozname webových bodov v Rotore.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  • Webový bod vytvoríte stlačením klávesov VO-Command-}. Na webovej stránke môžete vytvoriť neobmedzený počet webových bodov.

  • Webový bod odstránite stlačením klávesov VO-Command-{. Odstraňovať môžete iba webové body, ktoré ste sami vytvorili.

  • Obľúbený bod nastavíte stlačením klávesov VO-Command-}-}.

  • Ak chcete prejsť na ďalší alebo predchádzajúci automatický webový bod, stlačte klávesy VO-Command-N alebo VO-Command-Shift-N.

  • Ak chcete prejsť na ďalší alebo predchádzajúci vami vytvorený webový bod, stlačte klávesy VO-Command-] alebo VO-Command-[.

Ak sa podstatným spôsobom zmení vizuálne usporiadanie webovej stránky a VoiceOver nenájde webový bod, ktorý na stránke už existoval, vytvorí nový, čo najpodobnejší pôvodnému.

Ak chcete nastaviť možnosť, aby sa kurzor VoiceOver po otvorení webovej stránky zameral na obľúbený bod, otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8), kliknite na kategóriu Web a potom kliknite na panel Načítanie stránky.