macOS High Sierra

Používanie uvítacieho dialógového okna

Keď prvýkrát zapnete VoiceOver, zobrazí sa uvítacie dialógové okno.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  • Ak chcete pokračovať v používaní funkcie VoiceOver, stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidlo Použiť VoiceOver.

  • Ak chcete pokračovať v používaní funkcie VoiceOver a zamedziť zobrazovaniu uvítacieho dialógového okna pri každom zapnutí funkcie VoiceOver, stlačte kláves V alebo vyberte „Nezobrazovať znovu túto správu“.

  • Ak chcete spustiť návod na rýchly štart pre VoiceOver, stlačte medzerník alebo kliknite na Viac informácií.

  • Ak chcete opustiť dialógové okno bez zapnutia VoiceOveru, stlačte Command-Q alebo Escape, prípadne kliknite na Vypnúť VoiceOver.

Ak chcete nastaviť možnosť na ovládanie zobrazenia dialógového okna, otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8) a potom kliknite na kategóriu Všeobecné.