macOS High Sierra

Výber a zrušenie výberu položiek

Vykonajte výber alebo zrušte výber jednej položky alebo viacerých položiek.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  • Výber položky: Stlačte klávesy VO a Return.

  • Zrušenie výberu položky: Stlačte klávesy VO, Command a Return, alebo dvakrát klepnite na trackpad.

  • Výber viacerých položiek: Začnite pracovať so zoznamom alebo tabuľkou, prejdite na prvú položku a potom stlačte klávesy VO-Command-Return (táto akcia dočasne vypne sledovanie kurzora). Prejdite na každú dodatočnú položku a potom stlačte klávesy VO, Command a Return. Ak chcete ukončiť výber položiek, stlačte kláves Escape alebo kombináciu klávesov Fn-Tab, prípadne ukončite interakciu so zoznamom alebo tabuľkou (táto akcia zapne sledovanie kurzora).

  • Zrušenie výberu položiek: Prejdite na položku a potom stlačte klávesy VO, Command a F4. VoiceOver zruší označenie všetkých položiek okrem tej, ktorá sa nachádza v kurzore VoiceOver. Výber tejto položky zrušíte stlačením klávesov VO, Command a Return.