macOS High Sierra

Zopakovanie, kopírovanie alebo uloženie naposledy vyslovenej frázy

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  • Frázu zopakujete stlačením klávesov VO-Z.

  • Frázu skopírujete do schránky (alebo „odkladacej plochy“) stlačením klávesov VO-Shift-C.

  • Frázu uložíte ako zvukový súbor stlačením klávesov VO-Shift-Z.

    Súbor sa uloží do archívneho priečinka na ploche. Priečinok obsahuje aj súbory záznamov, ktoré sa môžu použiť na riešenie problémov.