macOS High Sierra

Navigácia pomocou výberu položky

Nástroj Výber položky môžete použiť na rýchle prechádzanie cez text, ovládacie prvky, odkazy alebo grafické prvky na obrazovke.

Nástroj Výber položky je panel, ktorý zobrazuje položky, ako napríklad prázdnu rolovaciu oblasť, tlačidlo Zatvoriť, panel s nástrojmi a tlačidlo Zdieľať a iné.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  1. Ak chcete zobraziť nástroj Výber položky, stlačte kombináciu klávesov VO-I.

  2. Pomocou klávesov so šípkou nahor alebo šípkou nadol sa posúvajte medzi položkami zoznamu.

    • Ak poznáte názov položky, ako je napríklad tlačidlo Zatvoriť, začnite písať jej názov, aby sa zoznam zúžil len na položky, ktoré obsahujú dané písmená. Ak chcete opätovne zobraziť všetky položky, stlačte kláves Delete.

    • Ak nenájdete požadovanú položku, stlačte kláves Escape alebo Fn-Tab, čím ukončíte nástroj Výber položky bez vykonania výberu.

  3. Keď ste položku našli, stlačte kláves Return alebo medzerník a položku vyberte a prejdite na ňu.

    Nástroj Výber položky sa zatvorí.