macOS High Sierra

Počúvanie aktuálneho výberu

Funkciu VoiceOver môžete nastaviť tak, aby oznámila, čo je vybraté kurzorom. Napríklad konkrétny text alebo zaškrtávacie políčko.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  • Stlačte VO-F6. Ak je aplikácia Trackpad Commander povolená, klepnite na trackpad trikrát.

    Ak nie je nič vybraté, VoiceOver ohlási „Žiaden výber“.