macOS High Sierra

Rolovanie na obsah

Obsah môžete rolovať pomocou príkazu VoiceOver alebo gest VoiceOver.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Používanie príkazu utility VoiceOver

 1. Práca s rolovacou oblasťou.

 2. Na začatie rolovania stlačte kombináciu klávesov VO, Shift a S.

  Počas rolovania sa nedajú použiť iné príkazy utility VoiceOver.

 3. Rolujte obsah. Ak počujete zvukový efekt, ďalej sa už rolovať nedá.

  • Rolovanie nahor a nadol alebo doľava a doprava: Stláčajte klávesy so šípkami.

  • Rolovanie po jednej stránke: Vertikálne rolujte stláčaním klávesov Page Up alebo Page Down. Horizontálne rolujte stláčaním klávesov Shift a Page Up alebo Shift a Page Down.

 4. Ak chcete rolovanie zastaviť, stlačte kláves Escape alebo Fn-Tab.

Používanie gest VoiceOver

 • Ak chcete rolovať o jednu stranu, spravte rýchly pohyb tromi prstami nahor, nadol, doľava alebo doprava.

 • Ak chcete počuť počet strán alebo riadkov, vykonajte klepnutie tromi prstami. Utilita VoiceOver povie niečo podobné nasledovnému: „Strana 4 z 15 a horizontálna strana 1 z 2“.

 • V paneli Trackpad Commander utility VoiceOver môžete zaškrtnúť políčko na rolovanie obsahu (nie rolovacej lišty) nadol alebo nahor. Zvyčajne sa pri posúvaní rolovacej lišty nadol alebo nahor obsah posúva v opačnom smere. Ak je vybraná táto možnosť, obsah sa posúva v rovnakom smere, v akom rolujete.

Keď pracujete s obsahom, kurzor VoiceOver pri navigácii obsahom automaticky roluje.