macOS High Sierra

Prepínanie medzi aplikáciami a oknami

Keď máte otvorené viaceré aplikácie alebo viaceré okná aplikácie, môžete sa medzi nimi rýchlo prepínať pomocou nástrojov Výber aplikácií alebo Výber okien.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Prepínanie medzi aplikáciami

 1. Výber aplikácií otvoríte stlačením klávesov VO-F1-F1 alebo dvojitým klepnutím na ľavý okraj trackpadu.

  Nástroj Výber aplikácií je panel, ktorý zobrazuje aktuálne otvorené aplikácie. Vpravo od každej položky v zozname sa nachádza šípka.
 2. Ak chcete prechádzať zoznamom otvorených aplikácií, stlačte kláves so šípkou nadol alebo nahor, alebo urobte na trackpede rýchly pohyb nadol alebo nahor.

 3. Keď budete počuť požadovanú aplikáciu, stlačte medzerník alebo dvakrát klepnite na trackpad.

  Ak ste použili príkaz VoiceOver na otvorenie nástroja výberu, stlačením medzerníka sa otvorí submenu so zoznamom všetkých otvorených okien, dialógových okien alebo upozornení pre aplikáciu. V submenu môžete navigovať rovnakým spôsobom ako v zozname aplikácií.

Ak chcete nástroj Výber aplikácií zatvoriť bez vykonania výberu, stlačte kláves Escape alebo Fn-Tab, alebo urobte na trackpade pohyb dvomi prstami dozadu a dopredu.

Prepínanie medzi oknami

 1. Výber okien otvoríte stlačením klávesov VO-F2-F2 alebo dvojitým klepnutím na pravý okraj trackpadu.

  Nástroj Výber okien je panel, ktorý zobrazuje zoznam aktuálne otvorených okien.
 2. Ak chcete prechádzať zoznamom otvorených okien, stlačte kláves so šípkou nadol alebo nahor, alebo urobte na trackpede rýchly pohyb nadol alebo nahor.

 3. Ak chcete vybrať okna, stlačte medzerník alebo dvakrát klepnite na trackpad.

Ak chcete nástroj Výber okien zatvoriť bez vykonania výberu, stlačte kláves Escape alebo Fn-Tab, alebo urobte na trackpade pohyb dvomi prstami dozadu a dopredu.