macOS High Sierra

Používanie Docku

Dock môžete používať na spúšťanie aplikácií a otváranie dokumentov, priečinkov alebo zásobníkov.

Ak je povolený Trackpad Commander, môžete pri navigácii a používaní Docku použiť gestá.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Navigácia v Docku

  • Ak chcete kurzor VoiceOver presunúť do Docku, stlačte VO-D alebo dvakrát klepnite na dolný okraj trackpadu.

  • Ak sa chcete presúvať v Docku, použite klávesy so šípkami alebo rýchly pohyb prstov alebo presúvanie nahor, nadol, doľava alebo doprava na trackpade.

  • Zadajte názov aplikácie alebo priečinka. Ak chcete napríklad presunúť kurzor VoiceOver na Mail, začnite zadávať jeho názov.

  • Ak chcete Dock opustiť, stlačte kláves Escape alebo Fn-Tab, alebo urobte na trackpade pohyb dvomi prstami dozadu a dopredu.

Použitie položiek v Docku

  • Ak chcete presunúť položku, podržte stlačený kláves Option a pomocou klávesov so šípkami položku presuňte. Každým stlačením klávesu so šípkou sa položka presunie o jednu pozíciu.

  • Ak chcete otvoriť položku, stlačte klávesy VO-medzerník alebo dvakrát klepnite na trackpad.

  • Ak chcete otvoriť menu skratiek pre položku, stlačte klávesy VO-Shift-M a potom sa pomocou klávesov so šípkami môžete presúvať nadol a nahor v menu skratiek. Ak chcete zavrieť menu skratiek bez výberu položky, stlačte kláves Escape alebo Fn-Tab.

  • Ak chcete pridať položku, prejdite na danú položku vo Finderi alebo na ploche a potom stlačte Control-Shift-Command-T.

  • Ak chcete odstrániť položku, otvorte jej menu skratiek (VO-Shift-M) a vyberte príkaz Odstrániť z Docku.