macOS High Sierra

Práca s oblasťami a skupinami obsahu

Ak chcete prejsť na niektorú položku, predvolene musíte aktivovať interakciu s príslušnou oblasťou obsahu (napríklad rolovacou oblasťou alebo tabuľkou) alebo inou skupinou (napríklad panelom s nástrojmi). Vďaka tomuto správaniu sa môžete rozhodnúť, či chcete oblasť obsahu alebo skupinu obísť alebo sa zastaviť a preskúmať ju. V okne Findera môžete napríklad prejsť mimo postranného panela, aby ste sa dostali k prehliadaču zobrazení, alebo sa zastaviť a použiť postranný panel na otvorenie priečinkov a súborov.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  • Začatie práce: Stlačte VO, Shift a šípku nadol alebo na trackpade urobte dvomi prstami rýchly pohyb doprava. Ak už nie je s čím pracovať, oznámi to zvukový efekt.

    Kurzor VoiceOver zostáva v rámci oblasti, s ktorou pracujete. Navigovať môžete len v rámci danej oblasti.

  • Ukončenie práce: Stlačte VO, Shift a šípku nahor alebo na trackpade urobte dvomi prstami rýchly pohyb doľava.

Na uľahčenie navigácie na niektorých webových stránkach môže VoiceOver interagovať so skupinou automaticky. Ak nechcete, aby VoiceOver automaticky interagoval so skupinou, stlačte kombináciu klávesov VO-Shift-Šípka doprava alebo Šípka doľava. Ak je zapnutá funkcia Rýchla navigácia, stlačte kombináciu klávesov Shift-Šípka doprava alebo Šípka doľava.

Môžete nastaviť, aby utilita VoiceOver prešla priamo na položky v skupine bez toho, aby ste najprv museli mať interakciu so skupinou. Otvorte VoiceOver utilitu (keď je VoiceOver utilita zapnutá stlačte klávesy VO-F8), kliknite na kategóriu Navigácia, kliknite na Správanie zoskupenia a vyberte iné nastavenie ako Štandardné (predvolené nastavenie). Informácie o nastaveniach zobrazíte kliknutím na tlačidlo Pomocník na paneli Navigácia.

Poznámka: Niektoré oblasti (napríklad tabuľky) vyžadujú vykonanie akcie vždy bez ohľadu na vybraté nastavenie. To zabraňuje prechádzaniu potenciálne veľkým množstvom položiek, napríklad tisíckami položiek v prijatých správach aplikácie Mail.

Môžete pracovať s ľubovoľným prvkom, ktorý má názov alebo vložený text, ako je napríklad tlačidlo alebo živá adresa v aplikácii Mail a prvok sa prečíta po slovách alebo po znakoch.