macOS High Sierra

Oprava slov s pravopisnou chybou

Mnohé aplikácie v systéme macOS, napríklad TextEdit a Mail, dokážu identifikovať pravopisné chyby počas písania a navrhnúť opravy.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Použitie automatickej opravy pravopisu

Keď VoiceOver oznámi slovo s pravopisnou chybou, vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

 • Ak chcete, aby sa slovo opravilo automaticky, pokračujte v písaní.

  Ak nástroj na kontrolu pravopisu slovo nedokáže opraviť, podčiarkne ho červenou farbou. Môžete skontrolovať dokument a tieto pravopisné chyby manuálne opraviť.

 • Ak chcete vybrať navrhnutú opravu, stlačte kláves so šípkou nadol a potom stláčajte kláves so šípkou doľava alebo kláves so šípkou doprava, kým nepočujete návrh, ktorý chcete použiť. Potom stlačte kláves Return.

  Ak chcete zatvoriť zoznam návrhov bez toho, aby ste nejaký vybrali, stlačte kláves Escape alebo Fn-Tab, alebo kláves so šípkou nahor.

 • Ak chcete vrátiť späť pôvodný pravopis automaticky opraveného slova, prejdite na slovo, vložte bod vloženia za slovo, stlačením klávesu so šípkou nadol sa presuňte na pôvodný pravopis a potom ho stlačením medzerníka vyberte.

Ak nechcete, aby sa pravopisné chyby opravovali automaticky, vyberte Upraviť > Pravopis a gramatika a potom zrušte výber príkazu Automaticky opravovať pravopis (ak je k dispozícii).

Manuálna oprava pravopisu

Ak ste sa rozhodli nepoužiť automatickú opravu pravopisu alebo ak dokument obsahuje slová s pravopisnými chybami, pre ktoré nástroj na kontrolu pravopisu nenavrhol opravu, môžete pravopisné chyby skontrolovať a opraviť manuálne.

Tip: Rotor zobrazuje zoznam všetkých slov v dokument, v ktorých je preklep, aby ste mohli rýchlo presočiť na každé slovo a opraviť ho. Ak chcete použiť zoznam slov s preklepmi, stlačením klávesov VO-U otvorte Rotor a následne stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým nezaznie Preklep.

 1. Prejdite na prvé slovo s pravopisnou chybou a potom stlačte Command-;.

  • Ak chcete počuť kontrolované slovo, stlačte kombináciu klávesov VO-W-W.

   Ak slovo v skutočnosti neobsahuje pravopisnú chybu, stláčajte Command-;, kým nebudete počuť slovo, ktoré je potrebné opraviť.

  • Ak chcete otvoriť menu skratiek s návrhmi, slovníkmi a ďalšími položkami, stlačte klávesy VO-Shift-M.

 2. Prejdite na navrhovanú verziu slova, ktorú chcete použiť, a vyberte ju stlačením klávesov VO-medzerník.

  Ak nepočujete prijateľnú opravu, stlačte Escape alebo Fn-Tab, stlačením klávesov VO-Shift-F4 presuňte kurzor VoiceOver na slovo s pravopisnou chybou a zadajte žiadané zmeny.

Ak chcete zmeniť spôsob akým VoiceOver oznamuje slová s pravopisnou chybou, otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8), kliknite na Verbozita a potom kliknite na Text.