macOS High Sierra

Čo je nové vo VoiceOver

VoiceOver v macOS High Sierra ponúka niekoľko nových funkcií, ktoré poskytujú viac možností ovládania pri používaní Macu.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  • Rozšírená viacjazyčná podpora. Ak VoiceOver deteguje, že k textu, ktorý číta, sa priradil jazyk, automaticky sa prepne na iný hlas a prečíta text v danom jazyku. V utilite VoiceOver môžete vybrať a prispôsobiť hlas, ktorý VoiceOver použije pre konkrétny jazyk. Napríklad, ak pridáte francúzštinu a prispôsobíte príslušný hlas, VoiceOver použije daný hlas francúzštiny na čítanie všetkých textov, ktoré boli pre čítačky obrazovky označené ako francúzština.

  • Popis obrázka. Stlačte kombináciu klávesov VO-Shift-L, aby utilita VoiceOver popísala text, ktorý sa nachádza na obrázku, dokonca aj v prípade, že obrázok nemá anotácie. VoiceOver tiež dokáže rozlíšiť, či sa na fotke nachádza strom, pes alebo štyri usmiate tváre.

  • Vylepšené Braillove písmo (stupeň 2). VoiceOver poskytuje jednoduchšiu prácu s Braillovým písmom, keď zadávate a upravujete text pomocou Braillovho písma druhého stupňa. Napríklad displej Braillovho písma zobrazuje kontext toho, čo píšete a počas úprav sa text neprekladá späť do Braillovho písma prvého stupňa.

  • Vylepšená navigácia na webe a v emailoch. VoiceOver poskytuje konzistentnejšiu a spoľahlivejšiu navigáciu na webových stránkach v prehliadači Safari. VoiceOver lepšie podporuje navigáciu v tabuľkách vo výrazne formátovaných správach v aplikácii Mail.

  • Vylepšená dostupnosť PDF. VoiceOver poskytuje lepšiu podporu čítania tabuliek, zoznamov a formulárov v označených PDF dokumentoch.