macOS High Sierra

Vizuálne prvky slúžiace na zvýraznenie kurzora VoiceOver

Keď vizuálne prvky zobrazíte ako dlaždice, obrazovka sa stlmí a v strede obrazovky bude viditeľná iba položka kurzora VoiceOver. Táto funkcia je užitočná, keď sa prvýkrát učíte používať VoiceOver.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  • Ak chcete zobrazovať vizuálne prvky ako dlaždice, stlačte klávesy VO-F10.

    Panel titulkov alebo Braillov panel sa presunie do stredu hornej alebo dolnej časti obrazovky a položka v kurzore VoiceOver sa presunie do stredu obrazovky, pričom zvyšok obrazovky sa stlmí. Pri navigácii zostáva kurzor VoiceOver v strede obrazovky, pričom vidíte položku, na ktorú chcete prejsť.

  • Ak chcete zrušiť zobrazenie vizuálnych prvkov ako dlaždíc, stlačte znova kombináciu klávesov VO-F10.