macOS High Sierra

Prezeranie oznámení na displejoch Braillovho písma

VoiceOver odosiela displeju Braillovho písma oznámenia o udalostiach, ktoré sa na obrazovke vizuálne nezobrazujú, ako napríklad, keď si aplikácia v pozadí vyžaduje pozornosť. V histórii VoiceOver sa ukladá až 30 oznámení, ktoré sú zoradené od najaktuálnejšieho.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Predtým ako si budete môcť prezerať oznámenia je potrebné nastaviť možnosť zobrazenia všeobecného stavu displeja. Otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8), kliknite na kategóriu Braillovo písmo a potom kliknite na Rozloženie.

  • Bodka 1 na bunke stavu, ktorá zobrazuje stav všeobecného zobrazenia, označuje, či máte nové neprečítané oznámenia. Bodka 2 označuje, či ste si už prečítali aktuálne oznámenie.

  • Ak ste priradili príkaz História oznámení ku klávesu displeja Braillovho písma, stlačením daného klávesu zobrazíte na čítacích bunkách najaktuálnejšie oznámenie.

  • Ak sa chcete presúvať cez históriou oznámení, stláčaním klávesu so šípkou nahor sa budete presúvať cez oznámenia, kým sa nedostanete k najstaršiemu. Stláčaním klávesu so šípkou nadol sa budete presúvať dopredu, kým sa nedostanete k najaktuálnejšiemu oznámeniu.

Po skončení kontroly oznámení stlačte ľubovoľný ovládací kláves nad oznámením, čím sa znova zobrazí aktuálny riadok.