macOS High Sierra

Zobrazenie informácií o stave na displeji Braillovho písma

Bunky na displeji Braillovho písma zobrazujú obsah riadka, na ktorom sa nachádza kurzor VoiceOver. Ak váš displej Braillovho písma obsahuje vyhradené bunky stavu, VoiceOver môže pomocou nich zobraziť dodatočné informácie o danom riadku.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  1. Otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8), kliknite na kategóriu Braillovo písmo a potom kliknite na Rozloženie.

  2. Zaškrtnite jedno alebo viacero políčok vedľa položky Bunky stavu.

    Ak nezaškrtnete žiadne z políčok, stav sa nebude zobrazovať a všetky čítacie bunky sa použijú na zobrazenie obsahu aktuálneho riadka.

Ak chcete zobraziť rozšírený popis každej bodky Braillovho písma v bunke, stlačte kláves routera nad bunkou stavu. Ak chcete ukončiť popis, stlačte ľubovoľný kláves routera.

Ak váš displej Braillovho písma neobsahuje bunky stavu, VoiceOver použije na zobrazenie stavu jednu až tri prvé bunky zľava alebo sprava. VoiceOver vyhradí ďalšiu bunku, ktorá zostane prázdna a bude slúžiť ako oddeľovač medzi bunkami stavu a ostatnými bunkami.