macOS High Sierra

Priradenie príkazov VoiceOver klávesom displeja Braillovho písma

VoiceOver rozpozná, či displej Braillovho písma obsahuje vstupné klávesy a priradí im bežné príkazy VoiceOver. VoiceOver môže napríklad priradiť príkaz Nadol ku klávesu D3. Keď stlačíte daný kláves na displeji Braillovho písma, kurzor VoiceOver sa na obrazovke posunie o jeden riadok nadol.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  1. Keď je displej Braillovho písma pripojený k Macu a funkcia VoiceOver je zapnutá, otvorte VoiceOver utilitu stlačením klávesov VO-F8.

  2. Kliknite na kategóriu Braillovo písmo, kliknite na Displeje, vyberte displej Braillovho písma, ku ktorému chcete priradiť príkazy, a potom kliknite na Priradiť príkazy.

  3. Priraďte príkaz VoiceOver ku klávesom displeja Braillovho písma.

    • Ak chcete zmeniť príkaz priradený ku klávesom, prejdite na dané klávesy, kliknite na vyskakovacie menu a vyberte príkaz.

    • Ak chcete pridať nové klávesy Braillovho písma, aby ste k nim mohli priradiť príkaz, kliknutím na tlačidlo Pridať pridajte riadok, stlačte klávesy Command-B a do piatich sekúnd stlačte klávesy Braillovho písma, ktoré chcete pridať. Odpočítavanie sekúnd signalizuje zvukový efekt. Kliknite na vyskakovacie menu a potom vyberte príkaz, ktorý chcete priradiť ku klávesom.