macOS High Sierra

O obnoviteľných displejoch Braillovho písma

Ak pripojíte podporovaný displej Braillovho písma s Macom, VoiceOver ho rozpozná a odošle naň informácie o tom, čo sa zobrazuje na obrazovke. K Macu môžete pripojiť viacero displejov Braillovho písma a na každom z nich zobraziť naraz rovnaký obsah, čo môže byť užitočné pri používaní v triede. Nastavenia displeja môžete nastaviť v kategórii Braille vo VoiceOver utilite a v kategórii Verbozita môžete nastaviť úrovne verbozity.

Neskrátené a skrátené Braillovo písmo

Podľa predvoleného nastavenia zobrazí VoiceOver neskrátené osembodové Braillovo písmo (stupeň 1). V tomto režime VoiceOver automaticky počas písania preloží každý znak zadaný na displeji Braillovho písma do výstupu Braillovho písma.

Osembodové Braillovo písmo môžete vypnúť a namiesto toho používať neskrátené šesťbodové písmo. V tomto režime VoiceOver automaticky preloží každé slovo, ktoré zadáte na Braillovom displeji do výstupu Braillovho písma hneď po tom ako zistí, že ste ukončili slovo, alebo keď na Braillovom displeji stlačíte medzerník.

Môžete tiež použiť skratkopis (stupeň 2). VoiceOver poskytuje bezproblémové používanie pri zadávaní a úprave textu. Váš Braillov displej zobrazuje kontext toho, čo píšete bez dynamického prepínania do a z neskráteného Braillovho písma.

Čiary vyváženia

Displej Braillovho písma zvyčajne popisuje celý riadok, v ktorom sa nachádza kurzor VoiceOver. Ak je kurzor VoiceOver napríklad nastavený na určitú položku v okne, zariadenie Braillovho písma zobrazí položky ako ikony, zaškrtávacie políčka, vyskakovacie menu a text naľavo a napravo od kurzora VoiceOver.

Ak je riadok pre displej Braillovho písma príliš široký, môžete ho posunúť pomocou ľavého a pravého tlačidla na displeji. Každý z posunov zobrazenia doľava alebo doprava sa realizuje podľa počtu buniek (vrátane buniek stavu), ktoré obsahuje displej. Keď posúvate kurzor VoiceOver, zobrazenie na displeji Braillovho písma sa posúva, keď je potrebné ho nasledovať, a to aj pri zlome na nasledujúci alebo predchádzajúci riadok.

Bodky 7 a 8

VoiceOver zdvihnutím bodiek 7 a 8 signalizuje polohu kurzora VoiceOver a výber textu pri úprave alebo výbere textu. VoiceOver signalizuje polohu kurzora na výber textu, označovaného ako „kurzor v tvare I“, blikaním bodky 8 bunky Braillovho písma pred kurzorom v tvare I a bodky 7 bunky Braillovho písma za kurzorom v tvare I.

Bunky stavu

VoiceOver používa tri stavové bunky na poskytnutie dodatočných informácií o tom, čo sa nachádza na obrazovke. Môžete nastaviť počet použitých buniek stavu a ich umiestnenie na displeji Braillovho písma. Môžete napríklad použiť bunku, ktorá slúži na zobrazenie textového stavu, a nastaviť jej umiestnenie na ľavej strane displeja.

Pomocou utility VoiceOver môžete ku klávesom na displeji Braillovho písma priradiť príkazy VoiceOver. Ďalšie informácie nájdete v časti Priradenie príkazov VoiceOver klávesom displeja Braillovho písma.

Ak je váš displej Braillovho písma vybavený klávesnicou typu Perkins, môžete na nej písať.